Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Stor ökning av skyddsombud bland akademikerna

GRANSKNING Antalet skyddsombud i landet minskar, främst inom LO-yrkena. Men bland akademikerna har antalet rekordökat med 47 procent. Det visar Du&jobbets unika kartläggning. Se listan över antalet skyddsombud i alla fackförbund här.

Publicerad: 2020-04-20

Så här har antalet skyddsombud förändrats. Grafik: Monika Fenchel

Det finns inga centrala register över antalet skydds- och arbetsmiljöombud i Sverige. Du&jobbet har därför kontaktat alla landets 46 fackförbund för att ta reda på hur många de är. Med undantag för ett fåtal mindre förbund som saknar centrala register har vi fått svar från alla fack.

Eftersom Du&jobbet gjorde en motsvarande kartläggning 2012 kan vi också se hur antalet skydds- och arbetsmiljöombud förändrats under de gångna åtta åren.

Resultatet visar att det idag finns cirka 94 400 skydds- och arbetsmiljöombud, jämfört med cirka 100 000 år 2012. Under samma period har dock antalet sysselsatta ökat med närmare en halv miljon, vilket gör att skyddsombuden glesats ut.

Det finns dock påtagliga skillnader mellan de fackliga organisationerna. Bland akademikerförbunden i Saco har det blivit fler skyddsombud på de flesta håll. DIK, Akademikerförbundet SSR och Sveriges arbetsterapeuter är några av dem som ökat antalet skydds-/arbetsmiljöombud mycket.

2012 hade Saco-förbunden knappt 5 000 skyddsombud, i dag är det omkring 7 300, det vill säga en ökning med 47 procent. Under samma period har antalet medlemmar i Sacoförbunden blivit 13 procent fler.
– Jag upplever att arbetsmiljöfrågan har ökat i betydelse i alla Saco-förbunden. Bland annat på grund av att den höga arbetsbelastningen och den psykiska ohälsan drabbat många av våra grupper mycket, säger Karin Fristedt, arbetsmiljöexpert på Saco.

Hon tar också upp att vissa av Sacos yrkesgrupper, som socionomer och bibliotekarier, i dag möter en arbetsvardag med mer våld och hot. Även detta är exempel på sådant som ökat intresset för arbetsmiljön och för att det ska finnas skyddsombud på jobbet.

Karin Fristedt lägger också till att vissa förbund blivit mer noggranna med att registrera skyddsombud, vilket också kan ha påverkat siffrorna något.

Även inom tjänstemannafacken i TCO har antalet skydds- och arbetsmiljöombud blivit fler. 2012 fanns det omkring 31 500 skyddsombud inom TCO-facken. I dag är det omkring 32 600, det vill säga en ökning med 3 procent.
Skyddsombuden ska dock stödja fler eftersom TCO-förbunden ökat medlemsantalet med omkring 18 procent under samma tidsperiod.

Ett förbund som sticker ut är Unionen. På åtta år har förbundet ökat antal arbetsmiljöombud från 6000 till omkring 8120. Förbundet uppger att det blivit lättare att rekrytera ombud och att bland annat OSA-föreskriften bidragit till att intresset för arbetsmiljöfrågor ökat.

Även Maria Steinberg, forskare och arbetsmiljöjurist vid Örebro universitet, tror att OSA-föreskriften kan ha bidragit till att arbetsmiljöarbetet har fått högre prioritet inom tjänstemannayrkena.
– I dessa grupper upplever många ett gränslöst arbetsliv. Det gör att intresset ökar. Jag vet också att vissa förbund i TCO-familjen jobbat mycket aktivt med detta.

Historiskt växte skyddsombudsrollen fram inom industrin, vilket gjort att det inte finns samma tradition av skyddsombud inom tjänstesektorn. Maria Steinberg ser dock att en svängning är på väg. Hon tar upp läkare och lärare som två yrkesgrupper som alltmer insett betydelsen av skyddsombud på arbetsplatsen.

När det gäller LO så har de flesta förbunden aningen färre skyddsombud än 2012. Några stora förbund har dock tappat många skyddsombud. Kommunal hade över 30 000 skyddsombud 2012, i dag är det 25 000. Även IF Metall och GS-facket har förlorat många ombud.

Sammantaget har LO-förbunden i dag drygt 54 000 skyddsombud, jämfört med drygt 64 000 åtta år tidigare, en minskning på drygt 15 procent. En viss del av den kan förklaras med att LO-förbunden haft ett litet medlemstapp under samma tidsperiod.

Tappet är dock inte lika stort som minskningen av skyddsombuden. Zara Leghissa är avdelningsordförande för Kommunal i Norrbotten. Tidigare har hon varit både huvudskyddsombud samt lokalt och regionalt skyddsombud. Hon har upplevt att det under ett antal år blivit svårare att få fram nya skyddsombud.
– En faktor kan vara att man inte vågar ta påsig förtroendeuppdrag. Att det finns en tystnad på arbetsplatserna för att man är rädd för repressalier, säger hon.

Det kan också handla om att man inte upplever att man har tid att ta på sig uppdraget på grund av hög arbetsbelastning, fortsätter hon. Zara Leghissa vill dock också säga att hon upplevt en viss förändring under det senaste året. Både att det blivit fler skyddsombud och att intresset för frågorna ökat.

LO gav 2016 ut en rapport kring skyddsombudens situation. I rapporten har man i stora drag samma förklaringar som Zara Leghissa till att skyddsombuden inom LO-förbunden blivit färre. Man pekar också på att det blivit fler små arbetsplatser, där det generellt är svårare att rekrytera skyddsombud.

Trots att det blivit fler skyddsombud bland tjänstemän och akademiker och färre bland LO-förbunden är det fortfarande avsevärt tätare mellan ombuden i de klassiska arbetaryrkena. Inom LO-förbunden går det idag 26 medlemmar per skyddsombud. Inom TCO-förbunden är det omkring 43 medlemmar och i SACO-förbunden runt 96 medlemmar per ombud.

Det är också en splittrad bild som facken beskriver när det gäller frågan om det blivit svårare eller lättare att rekrytera nya skyddsombud. Ett antal – även bland LO-förbunden – tycker att det blivit lättare, medan många förbund upplever att det har blivit svårare.

//OSCAR MAGNUSSON

FAKTA//Så här många skyddsombud har fackförbunden
Den första siffran gäller 2020. Siffran inom parentes är antalet skyddsombud/arbetsmiljöombud 2012. Siffrorna är inklusive både lokala och regionala ombud.

Byggnads: 3700 (ca 4000)  

Elektrikerförbundet: 855 (800)

Fastighets: ca 900 (906)

GS-facket: 1668 (2400)  

Handels: 4096 (3800) 

HRF: 425 (433)

Kommunal: Ca 25 000 (30 249)

Metall: 11 300 (14 384)

Livs: 1271 (1468)

Målarna: 395 (440)

Musikerna: 25 (23)

Pappers: 1200 (1285)

Seko: 2306 (2 750)

Transport: 1336 (1500)

ST: 1518 (2898 inkl ersättare)

Finansförbundet: 1192 (1381)

Forena: drygt 260 (nytt förbund)

Försvarsförbundet: 95 (ca 200)

Journalistförbundet: 150 (275)

Lärarförbundet: 9292 (8959)

Polisförbundet: 915 (970)

SYMF: 43 (23)

Teaterförbundet: 5 regionala och oklart antal lokala (omkring 150)

Tull-kust: 84 (110)

Unionen: 8 120 (6 000)

Vision: 6 082 (5 292)

Vårdförbundet: 4900 (4920)

Akademikerförbundet SSR: 1073 (ca 300)

Akavia: 196 (Civilekonomerna hade 200-300, Jusek 42 centralt registrerade ombud)

DIK: 392 (167)

Fysioterapeuterna: 274 (ingen tidigare uppgift)

Sveriges arbetsterapeuter: 209 (100)

KyrkA: 157 (108)

Lärarnas Riksförbund: 2 500 (1 804)

Naturvetarna: 236 (190)

SRAT: Registrerar inte centralt

Sveriges arkitekter: Ingen uppgift

Sveriges Farmaceuter: 83 (70)

Sveriges Ingenjörer: 829 (700)

Sveriges läkarförbund: Ca 700 (500)

Psykologförbundet: 90 (26)

Sveriges Skolledarförbund: 55 (130-150)

SULF: Ingen uppgift

Sveriges veterinärförbund: 40 (42)

Tjänstetandläkarna: inget centralt register

Officersförbundet: 460 (400)

Om undersökningen: Uppgifterna kommer från respektive fackförbund och är insamlade under februari och mars 2020. Siffrorna från 2012 kommer från en motsvarande sammanställning som Du&jobbet gjorde 2012.

Publicerad: 2020-04-20

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!