Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Strejkförslaget hotar svenska modellen

Foto: Göteborgs hamn.

Publicerad: 2018-06-18

Det anser Mats Glavå, docent i arbetsrätt vid Göteborgs universitet.

Den 5 juni kom LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv överens om ett förslag till nya regler för stridsåtgärder. Man ville därmed förekomma regeringens utredning om strejkrätten, som tillsattes på grund av de långvariga tvisterna i Göteborgs hamn. Där har fristående Hamnarbetarförbundet – som saknar kollektivavtal – och bolaget APM Terminals de senaste två åren tillgripit punktstrejker och övertidsblockader respektive lockouter som drabbat hamnen.

Parternas överenskommelse innebär i korthet: Det ska vara tillåtet att ta till stridsåtgärder i syfte att få till stånd ett kollektivavtal. Det ska däremot inte vara tillåtet att strejka för att driva igenom andra krav. Rätten till sympatiåtgärder ska garanteras.

För Hamnarbetarförbundet och andra fristående fack blir konsekvensen att de fortfarande har rätt att strejka för att få ett avtal. Men de får inte använda stridsåtgärder i andra tvister – om t ex uppsägningar eller arbetsmiljö. Denna möjlighet har de tidigare haft, eftersom fredsplikt bara gäller dem som kommit överens om att sådan ska gälla.

Parterna vill att regeringen ändrar mbl i enlighet med förslagen. Arbetsmarknadsminister har sagt att hon ser positivt på överenskommelsen.

Mats Glavå, docent i arbetsrätt vid Göteborgs universitet, menar att en sådan lagändring hotar den svenska modellen. Maktbalansen på arbetsmarknaden skulle rubbas, menar han.

– Praxis i Arbetsdomstolen är att om det redan finns ett kollektivavtal på en arbetsplats går det inte att driva igenom ett avtal som ger andra villkor, varken sämre eller bättre. Man får inte tränga undan det gamla avtalet. Det här öppnar möjligheten för arbetsgivare att teckna avtal med det fack som kräver minst.

Detta skulle i framtiden även kunna drabba LO-fack, menar han. Arbetsgivaren skulle kunna välja att teckna avtal men andra organisationer, som så att säga bjuder lägre.

– De här förslagen innebär ett effektivt avväpnande av majoritetsorganisationer som inte har kollektivavtal. Tidigare har sådana fackföreningar skyddats av att de har rätt att ta till stridsåtgärder. Men när man tar bort det skyddet förlorar de inflytande.

//JONAS FOGELQVIST

 

 

 

Publicerad: 2018-06-18

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!