Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Stress påskyndar åldrande

Stress på jobbet kan leda till att vi åldras i förtid. Det framgår av en ny studie.

Publicerad: 2012-08-09

Ny forskning från Arbetshälsoinstitutet i Finland och Helsingfors universitet visar hur utmattning i arbetet sliter på kroppen. Slitaget av långvarig och för stor arbetsbelastning kan leda till att cellerna åldras i förtid. Stressen får kroppen att bli gammal snabbare.

Forskarna har mätt en del av vår arvsmassa som kallas telomerer och finns i kromosomernas yttersta ändar, och om det fanns en koppling till stress. Det man upptäckte är att personer som var utmattade av ett stressigt arbete hade kortare telomerer än de som sällan var stressade.

Dessa telomerer är ett skydd för kromosomerna och hindrar att arvsmassan skadas. Vid varje celldelning förkortas telomererna. Det är en del av det naturliga åldrandet.

Tidigare forskning har visat att telomerförkortning även förekommer i samband med långvarig stress till följd av saker som inträffar i privatlivet, t ex hos föräldrar med sjuka barn. Den aktuella studien är den första som visar att telomerer förkortas även av psykisk förslitning som beror på stress i arbetet.

Undersökningen omfattar omkring 3 000 personer i Finland, i åldern 30-64 år, som ingick i en stor hälsoundersökning. Telomerernas längd mättes genom blodprover.

Publicerad: 2012-08-09

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!