Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Stress, skiftarbete och dålig luft på jobbet dödar

Stressen på jobbet kan vara dödlig. Varje år beräknas omkring 200 personer avlida i hjärtinfarkt på grund av ett stressigt jobb med höga krav och litet inflytande. Men cancer är den vanligaste dödliga arbetssjukdomen.

Publicerad: 2010-11-18

De senaste åren har ungefär en person i veckan omkommit i arbetsolyckor. Men jobbet dödar i själva verket betydligt fler varje år. Det kan handla om upptill 1 000 arbetsrelaterade dödsfall årligen.

Det framkommer av den rapport som professor Bengt Järvholm, Umeå universitet, tillsammans med andra forskare presenterat.
Deras uppdrag har varit att för Arbetsmiljöverkets räkning försöka beräkna antalet dödsfall i arbetet orsakade av cancer, hjärt- kärlsjukdomar samt lung- och luftvägssjukdomar.

Arbetsolyckor med dödlig utgång redovisas i officiell statistik. De senaste åren har de i Sverige varit omkring 50-60 per år. Hur många dödsfall på grund av sjukdomar som beror på arbetet är svårare att beräkna.

Analysen som nu redovisats pekar på att omkring 1 000 dödsfall årligen i Sverige är arbetsrelaterade. Och det är lågt räknat. Forskarna har bara tagit med vissa sjukdomar och inte heller personer som avlider efter 74 års ålder.
(Självmord till följd av mobbning på arbetsplatsen finns heller inte redovisad. Enligt tidigare beräkningar skulle det kunna röra sig om 100-300 personer som varje år tar livet av sig på grund av mobbning.)

Knappt 500 av de 1 000 dödsfallen orsakas av cancersjukdomar, hjärt- kärlsjukdomar något färre, medan lungsjukdomar relaterade till arbetet beräknas vara drygt 100 fall.

Lungcancer är den vanligaste arbetsrelaterade cancertypen.

Hjärtinfarkt som har samband med arbetet orsakas främst av ett stressigt jobb med höga krav och litet inflytande. Varje år är det omkring 200 personer som dör till följd av det.
Andra arbetsmiljöfaktorer bakom dödliga hjärt- kärlsjukdomar är skiftarbete, avgaser och passiv rökning.

Bland lungsjukdomar är det KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) som är den vanligaste orsaken till dödlighet som relateras till arbetet.

Cirka 800 av de 1 000 dödsfallen inträffar i åldrarna 25-74 år. De arbetsrelaterade dödsfallen utgör därmed drygt 3 procent av alla dödsfall i den åldersgruppen.

Publicerad: 2010-11-18

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!