Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Svårt att få hjälp på distans

RAPPORT De flesta som jobbar på distans tycker att de gör ett bra jobb men det kan vara svårt att få hjälp med arbetsuppgifterna. Det visar Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsmiljön under 2021.   

Text : Elsa Frizell

Publicerad: 2022-12-07

I undersökningen uppger 14 procent att de inte kan få råd eller hjälp om uppgifterna känns svåra. Foto: Adobe Stock

Tre av fyra har i hög grad ett intressant och stimulerande arbete och lika många uppger att de är nöjda med arbetet i stort. Samtidigt uppger drygt sex av tio yrkesverksamma att de i viss mån eller i hög grad har alldeles för mycket att göra. Kvinnor står för en något högre andel än män. Siffrorna kommer från Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsmiljön som publiceras vartannat år. Årets rapport innehöll endast små förändringar jämfört med undersökningen som kom 2019.

Närmare sex av tio har någon gång under det senaste året arbetat trots att man utifrån sin egen bedömning var sjuk och borde ha låtit bli. Kvinnor har oftare än män arbetat trots att de varit sjuka och den vanligast orsaken är att de inte ville belasta kollegor. Närmare hälften av kvinnorna angav det skälet. Den vanligaste anledningen till att män arbetat trots att de varit sjuka är att de upplevde att ingen annan kunde göra jobbet. En annan förklaring är att man inte har råd att vara sjuk skriver Arbetsmiljöverket i rapporten.

Nästan sju av tio uppger att de har ett psykiskt ansträngande arbete. Drygt 20 procent menar att arbetskraven är högre än den kunskap och de färdigheter de har. Sex av tio säger att det är tydligt vad arbetsgivaren förväntar sig av dem.

Närmare hälften av alla sysselsatta har under de tre senaste månaderna varit uttröttade i kroppen minst en gång varje vecka på grund av arbetet. Drygt en tredjedel av de tillfrågade har haft ont i övre delen av ryggen eller i nacken.

Nytt i årets undersökning var frågor om distansarbete. Av de som har skrivbordsarbete minst en fjärdedel av sin arbetstid arbetar 17 procent hela tiden från hemmet, 32 procent arbetar delvis hemifrån och 51 procent jobbar inte hemma alls. Med hemmet menas egen bostad, fritidshus eller annan hemmiljö.

Omkring nio av tio av de som jobbar hemifrån uppger att de har möjlighet att göra ett bra arbete i hög eller ganska hög grad. Bland de som arbetar på distans, uppger 14 procent att de för det mesta inte kan få råd eller hjälp om arbetsuppgifterna känns svåra.

Om undersökningen

I Arbetsmiljöundersökningen 2021 ingår ett urval av cirka 9 500 personer. Antalet svarande var omkring 7 300 via en telefonintervju varav ungefär 3 400 personer även besvarade myndighetens enkät. Läs rapporten här.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2022-12-07

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!