Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Svårt att mäta friskfaktorer på jobbet

Tydlighet och rimliga förutsättningar för chefen. Det är några av de friskfaktorer som identifierats i en ny rapport. Men de är svåra att mäta.

Publicerad: 2021-02-24

Chefen ska inte ha för många anställda under sig. Ledningen ska kunna vara närvarande. Foto: Colourbox

Vilka faktorer på jobbet bidrar till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö? Den frågan har Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) tillsammans med Arbetsmiljöverket utrett på uppdrag av regeringen. I uppdraget låg att faktorerna ska kunna mätas och följas över tid.

Projektgruppen konstaterar nu i sin slutrapport att det är ont om forskning på området och att det hittills är svårt att hitta användbara mått. Man anser sig dock ha identifierat några potentiella friskfaktorer.

Det handlar inte minst om att chefen ska ha ansvar för ett rimligt antal arbetstagare, så att hen har möjlighet att vara tillgänglig och närvarande vid prioriteringar. Det handlar också om att det finns tydlighet i vilka utvecklingsmöjligheter man har på jobbet och om att det ska finnas möjligheter att framföra idéer och kritik. Ledningen bör även ha god kännedom om de anställdas hälsa och sjukfrånvaro. Det ska finnas goda förutsättningar för arbetet med mål och värdegrund.

Men det visade sig alltså svårt att hitta mått som uppfyller kriterierna att de skulle gälla friskfaktorer, ligga på en organisatorisk nivå och vara möjliga att mäta över tid. Arbetsgruppen efterlyser därför ytterligare forskning och projekt för att utveckla sådana mått

Foto: Colourbox

Publicerad: 2021-02-24

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!