Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Svetsrök ökar risken att drabbas av cancer

Publicerad: 2018-04-11

Svetsrök är numera klassat som cancerframkallande. Se till att använda skyddsutrustningen rätt om du svetsar, uppmanar yrkeshygienikern Håkan Tinnerberg.

Det är WHO:s cancerinstitut IARC som för en tid sedan gick ut med en ny bedömning av cancerrisken på grund av svetsning. Tidigare har bedömningen varit att svetsröken ”möjligen är cancerframkallande”. Efter att ha gått igenom ett 50-tal studier kring svetsning slår expertorganet nu fast att det finns vetenskapligt stöd för att svetsrök och UV-strålningen från svetsningen är cancerframkallande.

Den risk som berör flest är svetsröken, som ökar risken för lungcancer, en vanlig cancerform. Röken kan också orsaka andra lungsjukdomar som KOL, astma och andra hjärt- och kärlsjukdomar.

Även UV-strålningen som uppkommer vid svetsning är farlig och ökar risken för cancer, i detta fall malignt melanom i ögat. Till skillnad från lungcancer är denna cancerform dock sällsynt.

Uppskattningsvis 200 000 svenskar svetsar regelbundet i sitt arbete, runt 20 000 gör det större delen av sin arbetsdag.  Hur stora är riskerna för dem? Håkan Tinnerberg, yrkeshygieniker vid Göteborgs universitet, menar att rätt använd skyddsutrustning räcker långt.

– Det finns väldigt bra skyddsutrustning, men den används inte fullt ut, säger han och syftar bland annat på friskluftsmasker.

Bra utsug på arbetsplatsen kan också minska påverkan från svetsröken mycket.

Vid svetsning frigörs ämnet mangan som också är hälsoskadligt och kan ge skador på nervsystemet. Håkan Tinnerberg menar att om man övervakar exponeringen för mangan så skulle man också komma åt andra hälsoproblem med svetsningen, exempelvis svetsröken.

– Om man håller sig under gränsvärdena för mangan så minskar också exponeringen för andra skadliga ämnen, säger han.

I januari höll Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm ett fullbokat seminarium om cancerriskerna med svetsning. Den 18 maj är det ett liknande seminarium på Arbets- och miljömedicin i Göteborg.

Publicerad: 2018-04-11

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!