Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Ta grepp om helheten!

DEBATT Coronapandemin visar hur brist på samverkan, material och beredskap ger dålig arbetsmiljö. Ett MTO-perspektiv med helhetssyn på människor, teknik och organisation behövs, skriver Lena Kecklund, VD, MTO Säkerhet.

Publicerad: 2020-07-01

Vilka hinder finns för att skapa ett hållbart arbetsliv och hur ska vi arbeta för att skapa en god arbetsmiljö? Digitaliseringen har en potential att bidra till väldigt mycket positivt. Men idag görs alltför många misstag som leder till dyra och dåliga förändringar, som i sin tur ger ineffektivitet, bristande säkerhet och en sårbar arbetsmiljö.

Digitalisering med dåliga arbetsverktyg och lösningar är en av flera orsaker till hög arbetsbelastning och stress, men också till ineffektivitet och ökade skaderisker. Delar av dagens affärsmodeller med t ex timanställningar och osäkra arbetsvillkor skapar också stress, trötthet och hög arbetsbelastning. Verksamheter blir sårbara och behöver öka intern samverkan mellan HR- och arbetsmiljö.

För att kunna skapa en framtid där digitaliseringen bidrar till förbättringar, inkludering, högre säkerhet, kvalitet, effektivitet, en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv fordras ett helhetsperspektiv. Likaså måste verksamheter kunna bedrivas under både normala förhållanden och vid kris. MTO-perspektivet är ett väl beprövat sätt med verktyg för att skapa och bibehålla säkra, hållbara och effektiva system och verksamheter, med människan, arbetsmiljön och säkerheten i fokus.

Man kan ta olika exempel för att visa vad ett MTO-synsätt kan omfatta. För att för flytta sig i bil till ett givet mål behövs vägar, bilbälte, regler, fordon med alla dess tekniska delar, förare med lämpliga kunskaper och erfarenheter samt ett mål för resan.

Produktionssystemet i en industri som exempel omfattar på motsvarande sätt en komplex mängd av roller, kompetens, ledarskap, tekniska system, materialflöden, rutiner och mycket mer som behöver ses ur ett helhetsperspektiv. En central del i MTO-perspektivet är att använda kunskap om hur människor fungerar i samspelet med varandra och med tekniken och översätta detta till effektiva och verksamhetsanpassade verktyg.

Här är några exempel på vinster med ett MTO-baserat HR- och arbetsmiljöarbete:

  • Förbättrad arbetsmiljö – minskat antal sjukskrivningar, olyckor och skador.
  • Ökad arbetstrivsel och nöjdare medarbetare – lägre personalomsättning, lättare att rekrytera attraktiv kompetens.
  • Bygger ett positivt varumärke.
  • Högre motivation hos medarbetare som upplever delaktighet och ansvar för ett bidrag till en större helhet.
  • Bättre arbetsprocesser och prestationer.
  • Minskade kostnader (t ex sjukskrivnings-, rekryterings-, upplärnings- & utvecklingskostnader). Vi sammanfattar arbetssätt och metoder i en kommande bok, planerar en konferens i höst och digitala utbildningar, håll utkik på MTO Säkerhets hemsida!

//Lena Kecklund, VD, MTO Säkerhet, Fil. Dr. psykologi

Tips på konferens om MTO-perspektivet, klicka här >>

Publicerad: 2020-07-01

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!