Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Testa dig – vad får du säga

– Okunnigheten är stor hos chefer om vilken yttrandefrihet anställda har. Och det verkar inte ske någon kunskapsutveckling på området.
Det säger juristen Carl Gustaf Spangenberg som länge följt utvecklingen.

Publicerad: 2010-03-02

– Om jag utgår från de fall jag känner till är läget dystert. Det är sällan anställda som kränks tar strid, de är rädda för trassel.

Han berättar om ett typexempel nyligen, med en landstingspolitiker som kallade anställda till förhör efter att de skrivit en insändare i tidningen.
– Gör man så har man inte en susning om vad lagen säger. Politikern riskerar att fällas av JO, men de anställda ville inte gå vidare.

Detta gäller i korthet:
Anställda i stat, kommun och landsting har yttrande- och meddelarfrihet enligt grundlagen. Offentlighetsprincipen garanterar att allmänheten ska ha insyn i statens och kommuners verksamhet. Den innebär att offentligt anställda har rätt att exempelvis berätta vad de vet för en journalist eller skriva insändare – utan att riskera påföljder från arbetsgivaren, till exempel att bli uppsagda eller omplacerade. Ingen har heller rätt att forska efter vem som har vänt sig till massmedia.

Privatanställda har också sin yttrandefrihet som medborgare, men har inget skydd i lagen mot ett ingripande från arbetsgivaren om de offentligt kritiserar sitt jobb. Med anställningen har ansetts följa krav på lojalitet för offentligt och privat anställda. I de privatanställdas fall har den ansetts gå före rätten till yttrandefrihet. Han eller hon får alltså inte berätta något för media som kan skada arbetsgivaren. Ett undantag enligt företagshemlighetslagen gäller brott som kan leda till fängelse – dem får man berätta om.

– Eventuellt kan ny praxis från Europadomstolen innebära att privatanställda har längre gående yttrandefrihet, påpekar Carl Gustaf Spangenberg. Men ännu har ingen dom kommit.

Testa dig: Vad får du lov att säga. »

Publicerad: 2010-03-02

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!