Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Tjänstemännens arbetsmiljö går bakåt

Allt fler tjänstemän är sjukskrivna på grund av stress där arbetstiderna är orsaken.

Publicerad: 2011-11-28

Det framgår av fackförbundet Unionens arbetsmiljöbarometer, som i år genomförs för sjätte året i rad. Drygt 2 700 av Unionens arbetsmiljöombud har besvarat en enkät om förhållandena på sina arbetsplatser.

Årets arbetsmiljöbarometer visar att utvecklingen mot en bättre arbetsmiljö stagnerat. Det finns flera tecken på detta, varav arbetstiderna är en.

Övertidsuttaget är högt. På 83 procent av arbetsplatserna arbetar tjänstemännen övertid regelbundet, trots att övertidsarbete får arbetsgivaren endast ta till vid tillfälliga och oförutsedda arbetstoppar.

17 procent av arbetsmiljöombuden säger att det finns anställda på arbetsplatsen som inte har möjlighet att ta ut sina fyra veckors sammanhängande semester. Dessutom uppger 68 procent att det finns grupper eller enstaka individer som själva väljer att ta ut kortare semester än fyra veckor i sträck.

Arbetstidsmönstret på tjänstemännens arbetsplatser innebär hälsorisker. Nästan fyra av tio arbetsmiljöombud (39 procent) säger att det förekommer sjukskrivningar som är kopplade till arbetstiden. Jämfört med föregående år har antalet arbetsplatser där medarbetare sjukskrivs på grund av arbetsrelaterad stress ökat.

Trots hälsoriskerna är arbetstidsfrågorna inte en naturlig fråga i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Nästan två av tre ombud säger att det inte sker eller att de inte vet om det görs på den egna arbetsplatsen.

Tre av tio arbetsmiljöombud säger att företaget inte gör några riskbedömningar vid förändringar i arbetstiden och fyra av tio vet inte om det görs.

Arbetsmiljöombuden är inte delaktiga i arbetsmiljöarbetet i den utsträckning de har rätt till och ska. Tre av tio säger att de är inte delaktiga i riskbedömningar trots att de, enligt arbetsmiljölagen, har rätt till det.

Publicerad: 2011-11-28

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!