Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Tydliga chefer ger bra resultat vid förändringar

Publicerad: 2016-01-13

Omorganisationer för ofta med sig negativa konsekvenser. Men förändringar kan också fungera bra. Tydlighet och delaktighet är avgörande faktor, enligt ny forskning.

Många studier har tidigare visat på starka samband mellan omorganisationer och ohälsa bland medarbetare och chefer. Sämre psykisk hälsa och ökad risk för sjukskrivningar är ett par exempel på effekter av större organisationsförändringar, särskilt inom socialtjänsten och i större kommuner.

I ett projekt vid Göteborgs universitet har forskarna riktat in sig på vad som krävs för att främja en bättre psykisk hälsa efter en större omorganisation. Enligt Stefan Szücs, docent vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, finns det mycket eländesforskning om vad som sker vid förändrade organisationer, därför har man valt att studera vad som kännetecknar de arbetsplatser som lyckas väl med förändringar.

Undersökningen visar att tydlighet och delaktighet två avgörande faktorer för att personalen ska ha en god psykosocial arbetsmiljö, även i förändringstider.

Det är viktigt med tydliga chefer och ett riktat stöd till de anställda, t ex genom förebyggande hälsoprogram. Delaktighet har också positiva effekter. Det gäller framför allt det personliga samtalet mellan chef och anställd. Det räcker inte med att informera om förändringar vid arbetsplatsträffar, enligt forskarna. Även chefer behöver ett strukturellt stöd och ett gott samarbete med andra kollegor i ledningen för att må bättre. Stödet kan vara sådant som att det finns regler att luta sig mot och att uppdraget är avgränsat och tydligt.

Forskningsprojektet omfattar sex delstudier som genomförts vid tre olika tillfällen. Samtliga kommuner i landet deltog genom en enkät. Mellan 50 och 60 procent hade genomfört en större omorganisation, som omfattar hela kommunen eller hela verksamheter, det senaste året eller under mandatperioden.

Publicerad: 2016-01-13

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!