Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Tyngre jobb gör invandrare sjuka

Invandrare har sämre hälsa än infödda svenskar. En förklaring är deras arbetsvillkor.

Publicerad: 2012-02-24

Det framgår av en ny översikt av forskningen kring invandrare och hälsa som gjorts på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Forskarna konstaterar i översikten att underlaget för att vetenskapligt ge svar på frågor om migration, arbetsmiljö och hälsa, är mycket magert. Med tanke på att var sjunde person på den svenska arbetsmarknaden är född utomlands är kunskapsluckorna anmärkningsvärt stora, enligt översikten.

Efter att ha gjort en genomgång av ett stort antal studier drar forskarna ändå slutsatsen att invandrare har en sämre arbetsrelaterad hälsa än den infödda befolkningen i de flesta länder, även i Sverige. De förlorar fler arbetsdagar på grund av dålig hälsa eller arbetsskador. De drabbas av fler skador, olyckor och dödsfall i arbetet.

I Sverige är det främst skillnader mellan psykosocial arbetsmiljö och hälsa som finns dokumenterat och som visar att invandrare oftare drabbas av problem än infödda svenskar. Liknande belägg finns inte vad gäller fysisk arbetsmiljö, även om en del tyder på att invandrare oftare än svenskar drabbas av olyckor eller dödsfall i arbetet. Sämst hälsa finns hos de nordiska invandrarna och därefter i grupper utanför OECD-området.

Forskarnas bedömning är att invandrare är överrepresenterade i de farligaste branscherna och yrken, oavsett utbildning eller andra kvalifikationer. Där de arbetar i likvärdiga yrken som de infödda gör de farligaste uppgifterna. De har oftare otrygga anställningar och dåliga kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsrättslagstiftning. De har låg facklig organisationsgrad.

Utlandsfödda står också ofta utanför den officiella arbetsmarknaden. Enligt översikten talar mycket för att där finns de sämsta arbetsvillkoren och därmed de största hälsoriskerna. Den odokumenterade arbetskraften, som forskarna kallar det, är rättslös med en begränsad tillgång till sjukvård.

Kunskapsöversikten har gjorts av forskaren Bo Johansson, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala. och professor Eva Vingård, Uppsala universitet.

Publicerad: 2012-02-24

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!