Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Undermålig arbetsmiljö i förskolan

Nio av tio förskolor som fick besök av Arbetsmiljöverket hade dålig arbetsmiljö.

Publicerad: 2012-06-19

Under förra året inspekterade Arbetsmiljöverket 177 förskolor i Stockholm, Uppsala och Gotland  – 162 fick krav på förbättringar. I snitt fem krav per förskola.

De allra flesta, nästan var femte, handlade om belastningsergonomi. Personalen använder ibland skadliga arbetsställningar, lyfter upp barn i stället för att låta dem klättra upp på skötborden – allt för att spara tid.

Inspektionerna visade också på brister i den psykosociala arbetsmiljön: stress, hög arbetsbelastning och brist på återhämtning.

Kraven på förskollärarna har ökat, bl a kring dokumentation av verksamheten. Många förskolechefer har en hög arbetsbelastning och kan ibland ansvara för fem förskolor.

Ett antal förskolor är inrymda i lokaler som från början inte alls är byggt för det och inte heller för att många personer – speciellt barn – skulle vistas i lokalerna, konstaterar Arbetsmiljöverket.

Problemen som Arbetsmiljöverkets granskning pekar på stämmer med statistiken över arbetsskador i förskolorna. Psykosociala brister, förslitningsskador och hörselskador av bullriga miljöer är det som är vanligast bland personal på förskolor.

Studier av förskolor i Umeå visade att en tredjedel av personalen lider av tinnitus. Mindre barngrupper är effektivast för att minska bullret, enligt undersökningen.

Publicerad: 2012-06-19

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!