Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Undersköterska yrket som är mest utsatt för hot och våld i arbetet

Publicerad: 2019-09-12

Mer än varannan undersköterska har varit utsatt för en hotfull eller våldsam arbetssituation det senaste året. Resursbrist och att många arbetar med dementa är förklaringen, enligt Kommunal.

Arbetsmiljöverkets stora undersökning ”Arbetsmiljön 2017” visar att 52 procent av de tillfrågade undersköterskorna upplevt hot eller våld under de senaste tolv månaderna. Det innebär att yrkesgruppen ligger i topp bland de redovisade yrkena. Som jämförelse kan nämnas att 18 procent av butikspersonalen och 30 procent av grundskollärarna upplevt samma sak.

Jenni Moverare är undersköterska men också avdelningsordförande för fackförbundet Kommunal-Vänerväst.

– Utifrån den pressade situation som råder i äldreomsorgen så får inte de anställda rätt förutsättningar att bemöta de äldre på ett tillfredsställande sätt. Arbetar man då med dementa personer finns det en risk att det blir hotfulla situationer.

Jenni Moverare menar att förklaringen till att så många undersköterskor möter hot och även fysiskt våld finns i en tajt arbetssituation där bemanningen är för låg och där många inte har rätt utbildning för att arbeta med dementa. Stressen gör också att de erfarna undersköterskorna sällan hinner lära ut rätt arbetsmetoder för att bemöta personer med demens.

För en del är aggressivitet en del av sjukdomsbilden vid demenssjukdom.

– Det behövs utbildning och kompetens för att på ett bra sätt kunna möta de sjukdomar som brukarna i äldreomsorgen har. Därför är det viktigt med närvarande chefer som stöttar och kontinuerligt gör bedömningar av arbetsmiljön för att förebygga risker och ohälsa. Det är också viktigt med återkommande kompetensutbildning, säger Jenni Moverare.

Även tidigare undersökningar har pekat på att undersköterskor ofta möter hotfulla situationer i arbetsvardagen. Exempelvis genomförde Kommunal en undersökning 2017 då nästan var fjärde undersköterska (22 procent) uppgav att de utsattes för hot och våld varje vecka.

Oacceptabla siffror, sa Kommunals ordförande Tobias Baudin i en kommentar då. Även han menade att det krävdes högre bemanning för att komma åt problemet.

Vissa yrken i Arbetsmiljöverkets undersökning om hot och våld på jobbet redovisas inte på grund av för litet antal svarande. Bland dem finns vissa yrken där man vet att många utsätts för hotfulla situationer, exempelvis socialsekreterare.

Publicerad: 2019-09-12

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!