Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Unga män anmäler flest jobbolyckor

Antalet arbetssjukdomar minskade med 12 procent förra året, medan arbetsolyckorna låg stilla. Störst risk för att skadas i jobbolyckor har unga män – medan flest kvinnor drabbas av arbetssjukdomar. Det visar nya siffror från Arbetsmiljöverket.

Publicerad: 2019-06-04

Arbetsmiljöverkets uppgifter bygger på alla arbetsskador, arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar som anmälts till Försäkringskassan under 2018 och fram till 1 april i år.

Totalt anmäldes förra året 34 908 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro, en siffra som är i stort sett oförändrad sedan året innan.

Mest drabbade av den här typen av olyckor är unga män i åldern 16–24 år, konstaterar Arbetsmiljöverket. Olycksrisken är ungefär 50 procent högre än för män i genomsnitt. Andelen drabbade har också ökat med ungefär 30 procent sedan 2014, visar myndighetens statistik.

– Det handlar framför allt om typiskt mansdominerade arbeten som t ex byggarbetare, lagerassistenter, truck- och lastbilsförare, yrken där man hanterar hårda maskiner och som vi vet är lite mer olycksdrabbade än andra. Men varför olyckorna i den här åldersgruppen ökat vet vi inte idag, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket.

Konjunkturen skulle kunna vara en förklaring, menar hon, eftersom den varit stark inom flera yrken och fått hjulen att ”snurra fortare”.

En annan riskdrabbad bransch är post- och kurirverksamhet, en sektor som växer och där många unga gör sin jobbdebut. Olyckorna handlar om att anställda halkar, ramlar i trappor eller cyklar omkull. Bemanningsbranschen är en annan bransch där det inträffar en hel del olyckor.

– Det är en bransch som arbetat en hel del med säkerheten och som också haft en positiv utveckling. Samtidigt sysselsätter den många unga och det finns svårigheter med att ansvaret delas mellan den närmsta chefen och arbetsgivaren på kundföretaget. Här är det viktigt att arbetsgivaren har en systematik kring unga som är nya på jobbet och behöver en ordentlig introduktion.

De vanligaste orsakerna till arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland män var förra året förlorad kontroll över handverktyg och transportmedel. Bland kvinnor var de vanligaste orsakerna i stället fallolyckor och olyckor i kontakt med människor, till exempel genom lyft inom vård och omsorg eller våld och hot från andra personer. Flest anmälningar bland kvinnor gjordes i åldersgruppen 55–59 år.

Något som sticker ut i 2018 års arbetsskadesiffror är att antalet anmälda arbetssjukdomar minskat jämfört med året innan. År 2018 anmäldes 9 082 arbetssjukdomar totalt i landet, en minskning med drygt 12 procent. Nedgången är lika stor bland män och kvinnor.

Däremot är det fler kvinnor än män som anmäler arbetssjukdomar. År 2018 drabbades 5 599 kvinnor av arbetssjukdomar, jämfört med 3 483 sjukdomar hos män. Anledningen är att kvinnor i högre utsträckning arbetar inom vård- och omsorg, utbildning och detaljhandel där också risken för arbetsrelaterade sjukdomar är högre, menar Ann Ponton Klevestedt. Men vad som ligger bakom nedgången har myndigheten idag inget svar på.

– Det kan t ex bero på att vi fått en bättre arbetsmiljö, men det kan också bero på att färre anmäler arbetsmiljöbrister. Vi har satt igång en större utredning för att undersöka den frågan djupare, säger hon.

Anmälda arbetsskador 2018:

  • Totalt inträffade 118 970 arbetsskador
  • 34 908 arbetsolyckor ledde till sjukfrånvaro, 63 274 olyckor utan sjukfrånvaro
  • 11 043 olyckor inträffade på väg till eller från arbetet
  • 58 olyckor hade dödlig utgång (inkl 8 personer som var utländska medborgare eller sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
  • 9 082 arbetssjukdomar anmäldes

Källa: Arbetsmiljöverket

Publicerad: 2019-06-04

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!