Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Unga och utlandsfödda väljer bort fackmedlemskap

Facken har förlorat många medlemmar mellan 2006-2019. De största medlemstappen har skett bland LO-förbunden.

Publicerad: 2020-06-17

Bland anställda på kaféer och restauranger har andelen fackligt anslutna minskat mycket.

Sedan 2006 har den fackliga organisationsgraden – andelen anställda som är medlemmar i facket – sjunkit kraftigt. Minskningen syns tydligast inom arbetaryrken, samt bland unga och utlandsfödda.

Det framgår av en rapport från Arena Idé, i vilken Anders Kjellberg har undersökt medlemsutvecklingen i de olika fackförbunden.

Organisationsgraden har sjunkit från 77 till 68 procent under tidsperioden 2006-2019. LO-facken står för de största medlemstappen. 2006 var andelen anställda som var med i facket lika stor bland arbetare och tjänstemän.  Idag är bara 60 procent av arbetarna fackligt anslutna mot 72 procent av tjänstemännen. Bland akademiker är organisationsgraden generellt högre.

De stora nedgångarna i fackligt medlemskap inträffade mellan 2006-2010 och hängde enligt rapporten till stor del samman med de höjda avgifterna till a-kassan. När LO-facken i regel har högre medlemsavgifter än TCO- och Saco-förbunden kom ekonomiska faktorer att spela stor roll. Medlemstappen har i sin tur lett till försvagad facklig aktivitet vilket har påverkat medlemsvärvningen. De senaste åren syns dock en utplaning av medlemsutvecklingen.

Två grupper sticker ut i statistiken. Bland anställda i åldersgruppen 16-24 år är bara 35 procent med i facket, jämfört med knappt 70 procent under 1990-talet. Rapportförfattaren menar att detta kan förklaras av att de unga personer som arbetar idag i väldigt hög uträckning är tillfälligt anställda, provanställda, timanställda osv. Anknytningen till arbetsmarknaden är svag och lönerna ofta låga.

Organisationsgraden har även sjunkit dramatiskt bland utlandsfödda arbetare, från 77 procent år 2006 (samma som för inrikes födda) till 51 procent idag. Minskningen kan delvis förklaras med att de utlandsfödda ofta befinner i branscher där de fackliga medlemstappen varit som störst, som hotell och restaurang samt handeln. Men även nyanlända flyktingars bristande kännedom om fackföreningar och kollektivavtal kan spela roll, menar Anders Kjellberg.

//JONAS FOGELQVIST

Läs rapporten i sin helhet här

Publicerad: 2020-06-17

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!