Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Unik dom ändrar bedömning av lyft på jobbet

Publicerad: 2020-02-05

I en unik dom klassas diskbråck som arbetsskada och en 45-årig man får rätt till livränta. Domen kan få stor betydelse för andra som fått ryggproblem på grund av tunga lyft på jobbet.

2014 kom en rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, som slog fast att det fanns samband mellan ryggproblem och ”manuell hantering”, exempelvis lyft, på jobbet. Trots detta har Försäkringskassan återkommande sagt nej till att betala ut livränta för personer som fått ryggproblem på grund av tunga arbetsmoment.

Även förvaltningsrätten har tidigare kommit till samma slutsats som Försäkringskassan. Men i en färsk dom i kammarrätten i Sundsvall slås nu fast att diskbråck kan bero på arbetsrelaterade orsaker – vilket är tvärtemot vad Försäkringskassans rådgivande läkare hävdat.

Den aktuelle mannen är i 45-årsåldern och har jobbat inom industrin, på ett jobb där han lyfte tungt och samtidigt vred på kroppen.  Mannen har arbetat många år med tunga lyft och enligt rätten finns det inte några andra orsaker till mannens ryggproblem.

Tom Aspengren är förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd som drivit mannens ärende. Han menar att domen är viktig eftersom frågor av den här karaktären sällan hamnar i högsta instans – Högsta förvaltningsdomstolen. Utslaget i kammarrätten kommer därmed att ha stor påverkan på liknande fall i framtiden.

– Domen borde få stor betydelse för alla som har ryggont på grund av sin arbetssituation, säger han.

Till Dagens Nyheter meddelar Försäkringskassan att de inte vill kommentera domen förrän den vunnit laga kraft men de har sagt att de ska följa domen. Tom Aspengren hoppas att kassans prövningar nu kommer att förändras.

– Det borde påverka myndigheten så att de själva korrigerar sin bedömning. De har ju fått vägledning för hur kunskapsläget ska tolkas av en överrätt (Kammarrätten i Sundsvall, reds anm). Men det är nu viktigt att Försäkringskassans ledning ser till att domens innebörd sipprar ned i organisationen. Det är inte rimligt att folk nekas ersättning i strid med ett avgörande från en överrätt

//OSCAR MAGNUSSON

FAKTA/LIVRÄNTA
Man kan får livränta från Försäkringskassan om man går miste om inkomst på grund av arbetsskada. För att du ska få livränta måste dina besvär påverka din arbetsförmåga minst ett år framåt i tiden. Det kan vara att du exempelvis inte kan arbeta alls, måste byta arbete eller omskola dig.
Källa: Försäkringskassan

Publicerad: 2020-02-05

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!