Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Utformning av arbetsplatser för människors olikheter

ANNONS Det behövs ett nytänkande kring hur vi kan utforma ett arbetsliv för alla, hur arbetsgivare får tillgång till kompetens från olikheter och hur arbetsplatsen kan fungera för människor med olika behov – både fysiskt, psykosocialt och kognitivt.

Publicerad: 2020-11-18

Dolores Kandelin Mogard

Universell utformning av arbetsplatser är en innovativ modell och en väg framåt. Istället för individuella och ofta stigmatiserande anpassningar så behöver det skapas flexibla miljöer som fungerar för olika användare och situationer.

Ett klassiskt exempel på universell utformning är automatiska dörröppnare. De är nödvändiga för många med nedsatt rörlighet och dessutom bra för dem som har händerna fulla av redskap eller spädbarn.

Universell utformning av arbetsplatser handlar inte bara om den fysiska platsen, utan också om den sociala miljön, rekrytering, digitalisering och ledning av arbetsplatser. Allt hänger ihop. Framgångsrika arbetsplatser lyckas ta bort de diskriminerande glastaken och trösklarna och ersätta
stuprören med ett helhetsgrepp.

Till exempel hjälper det inte att bli bättre på diskrimineringsfri rekrytering, om arbetsplatsen inte är tillgänglig, de nya medarbetarna inte känner sig välkomna och därför slutar inom kort.

Att åstadkomma det perspektivskifte som universell utformning av arbetsplatser innebär är inte gjort i en handvändning. Det systematiska arbetsmiljöarbetet och aktiva åtgärder mot diskriminering utgör grundbultar.

I Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för utformning av arbetsplatser, som gäller från och med årsskiftet, betonas att arbetsplatsen ska vara tillgänglig för så många som möjligt redan från början och i sin helhet – de ska alltså vara universellt utformade. Men dessutom behövs universell utformning av arbetsplatser för att få rätt person till rätt plats, en process som utgår från arbetsplatsens behov.

Gör rätt från början – utforma arbetslivet utifrån ett mångfaldsperspektiv! Då vinner alla – såväl individ, arbetsgivare som hela samhället.

DOLORES KANDELIN MOGARD
projektledare
MARIANNE ÖBERG-HÅKANSSON
biträdande projektledare

DENNA TEXT ÄR ETT ANNONSSAMARBETE MED UUA

FEM VIKTIGA PERSPEKTIV
• Modellen UUA, Universell utformning av arbetsplatser, utgår från en helhetssyn på de fem perspektiven fysisk utformning, social arbetsmiljö, rekrytering och kompetensförsörjning, ledning och organisation samt digitalisering.
• UUA är ett socialfondsfinansierat projekt. Modellen har tagits fram i samverkan mellan Akademikerförbundet SSR, Funktionsrätt Sverige, Sveriges Företagshälsor, Vasakronan, CSR Sweden, KFO och många andra aktörer i arbetslivet.
• UUA erbjuder kostnadsfria utbildningar och peer-reviewnätverkande, mm.
• För mer information om vad som är aktuellt, ta del av
UUA:s nyhetsbrev! Läs mer på www.uua.se

Publicerad: 2020-11-18

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!