Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Utmaning hitta chefer till offentliga sektorn

Publicerad: 2018-09-10

Offentligt anställda är mer negativa till att bli chefer än vad privatanställda är. Det visar en ny undersökning från Blocket Jobb i samarbete med Kantar Sifo.

41 procent av de offentligt anställda svarar ”Nej, aldrig” på frågan om de skulle vilja bli chef ifall de fick chansen, mot 30 procent av de privatanställda. Fler offentliganställda är också tveksamma. Av de privatanställda som svarade var 21 procent redan chefer, mot 7 procent i offentliga sektorn.

De som kan tänka sig att bli chefer har dock samma drivkrafter oberoende av sektor; de tror att man kan använda sitt teams kompetens bättre och vill utveckla andra, visar undersökningen. 1000 personer svarade via Sifopanelen.

Vad kan då skillnaden bero på?

– En anledning kan vara de olika motivationsfaktorerna bakom valet att jobba inom offentlig respektive privat sektor. Till exempel kan man anta att många inom offentlig sektor jobbar för samhällsnyttan och att de vill göra något bra för människan, samtidigt som många privatanställda i regel är mer intresserade av att göra lönekarriär, svarar Elin Mattsson, presskontakt på Blocket.

I offentlig sektor är nära 70 procent av de anställda kvinnor och i det privata näringslivet är andelen knappt 40 procent.

Forskningsprojektet Chefio om chefers förutsättningar hos offentliga arbetsgivare i Västsverige visade bl a att flertalet ansåg att deras villkor var ohållbara, med för knappa resurser i förhållande till kraven. Experter på stabsnivå hällde nya krav över dem, stödfunktioner hade rustats ner, etc. Tyngst var det för kvinnliga chefer.

Samtidigt är behovet av nya chefer stort i offentliga sektorn. Till år 2026 räknar man med att behöva rekrytera omkring 28 000, enligt suntliv.se. Särskilt svårt är det att rekrytera till första linjens chefer, de som är närmast verksamheten.

Det finns idag omkring 53 000 chefer i kommun- och landstingssektorn. Den typiska chefen i arbetar i vård och omsorg, är kvinna med svensk bakgrund och har en medelålder på 52 år.

Konsultföretaget Source har gjort en undersökning där man jämför skillnaden i begåvning och personlighet mellan ledare i offentlig och privat tjänst. Det enda signifikanta resultatet var att ledare i offentlig sektor har en högre generell begåvning än ledare i privat sektor.

I en ny rapport, Sveriges viktigaste chefsjobb, från Sveriges kommuner och landsting, listas 15 viktiga punkter för att lyckas med rekrytering, bl a goda organisatoriska förutsättningar, nätverk för chefer, talangjakt och professionellt stöd i personal- och ekonomifrågor.

Publicerad: 2018-09-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!