Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Valextra: Partiernas svar på jobbstressen

Publicerad: 2018-08-23

Nära hälften av alla längre sjukskrivningar beror på stress och psykiska problem. Men hur mycket beror på arbetet, och vad kan man göra åt problemet? Läs vad partierna tycker i Du&jobbets valspecial.

Frågan vi ställde till alla riksdagspartierna löd så här:

Sjukskrivningar med psykiska diagnoser ökar. Statistik från SCB visar samtidigt att stressen ökar i arbetslivet. Hur starkt är sambandet, och vad kan göras?

Så här svarade partierna:

Centerpartiet:

Sambandet är tydligt. Omkring 90 procent av alla sjukskrivningar till följd av psykiatrisk diagnos beror på stressrelaterade symptom. Framför allt drabbas kvinnor och unga. Centerpartiet satsar 1,2 miljarder över tre år till en ny vårdform inom ramen för öppenvårdpsykiatrin. Patienter ska kunna få snabb hjälp utan remiss vid lättare psykisk ohälsa, genom enklare samtalsstöd.

Kristdemokraterna:

Den oroande tendensen med ökande sjukskrivningar och växande stress i arbetslivet visar på vikten av ett kontinuerligt och systematiskt arbetsmiljöarbete som en del i att skapa ett hållbart arbetsliv.

Arbetsmiljöverket har en viktig uppgift i att koncentrera sitt arbete mot de arbetsmarknadssektorer där sjukskrivningstalen är som högst.

Liberalerna

Det är självklart att det finns ett samband mellan stress och psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan är i dag den näst vanligaste orsaken till sjukskrivning. Bland kvinnor är det den vanligaste orsaken.

Psykisk ohälsa och stress måste tas seriöst och prioriteras av arbetsgivare. Människor ska få hjälp tidigt, och kunna vara trygga i att vården finns där också om behoven blir större.

Moderaterna:

Vi menar att det finns ett samband mellan svag psykosocial arbetsmiljö (till exempel i form av hög stressnivå) och sjukfall med psykisk diagnos. Därför vill vi förbättra tillsynen och kontrollen hos vissa arbetsgivare.

Vi föreslår att Arbetsmiljöverket får i uppdrag att genomföra en särskild tillsyn av den psykosociala arbetsmiljön inom yrkesgrupper och hos arbetsgivare med särskilt hög sjukfrånvaro.

Miljöpartiet:

Att en pressad arbetssituation är en del av orsaken bakom utmattningssyndrom är fastställt i forskning. Den ökande psykiska ohälsan är förödande för både individen och samhället och problemet behöver bemötas på flera sätt: Vi måste göra något åt de bakomliggande orsakerna, t ex att chefer har stora grupper anställda i kvinnodominerade branscher, och osäkra anställningsvillkor.

Vi behöver fler insatser som kan sättas in i ett tidigt skede, så som bättre möjligheter att vidareutbilda sig och byta tjänst mitt i livet – när jobbsituationen blir ohållbar måste något kunna göras innan botten nås.

Slutligen behöver vi förbättra vården av psykisk ohälsa för att ge bättre hjälp i de fall då sjukskrivning trots allt blir nödvändigt.

Socialdemokraterna:

För att bryta den tidigare uppgången i sjukfrånvaron samt minska skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män antog regeringen 2015 ett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro.

Två utvecklingsområden där det behövs ytterligare insatser handlar om att stödet till individen behöver öka och att samverkan mellan myndigheter behöver stärkas.

Regeringen har gjort stora satsningar på arbetsmiljöarbetet. Det sker riktade satsningar på kvinnodominerade arbetsplatser. Vi tror att OSA-föreskrifterna är ett viktigt verktyg för att arbeta mot ökad stress i arbetslivet.

Sverigedemokraterna:

Majoriteten som drabbas av utmattningssyndrom är kvinnor, och jobbar dessutom inom det offentliga. Det är därmed tydligt att det finns ett behov av riktade insatser i form av bland annat kraftigt förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö inom vård och omsorg, samt utvidgade möjligheter för de anställda att själva kunna påverka schemat.

Vänsterpartiet:

Sambandet är starkt. Det finns ett tydligt mönster att den psykiska ohälsan ökar inom välfärdsyrken, där flest kvinnor arbetar. Arbetsgivarna har ett stort ansvar att motverka stress på arbetsplatserna.

Fler måste anställas inom välfärden och arbetsförhållandena måste förbättras, exempelvis genom arbetstidsförkortning. Vi anser att fler arbetsgivare ska erbjuda företagshälsovård

TEXT: JONAS FOGELQVIST/OSCAR MAGNUSSON

Läs även vad partierna tyckte om LAS här.

 

 

Publicerad: 2018-08-23

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!