Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Vänliga kollegor förlänger livet

Se till att du har vänliga kollegor som hjälper dig i jobbet, så lever du längre.

Publicerad: 2011-05-18

En ny studie visar vilka goda effekter arbetskamraternas stöd kan ha.

Det är forskare vid universitet i Tel Aviv, Israel, som följt 820 personer under en 20-årsperiod. De arbetade i olika branscher och valdes ut bland de som gjort en hälsoundersökning. Folk med kroniska sjukdomar eller psykiska problem valdes bort. I början av studien fick deltagarna svara på frågor om sin arbetsmiljö, t ex graden av socialt stöd. Det rankades högt om de sade att kollegorna var hjälpsamma och vänliga.

Resultatet är att de som hade ett gott stöd levde längre än de som saknade stöd. Det gällde framför allt de i åldern 38 till 43 år.

Den goda effekten kvarstod även efter att forskarna tog hänsyn till andra, välkända faktorer som påverkar dödligheten, t ex rökning och alkoholkonsumtion.

Däremot fann man inget samband mellan stödet från chefer och minskad risk för dödlighet.

Studien har redovisats i forskningstidskriften Health Psychology.

Publicerad: 2011-05-18

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!