Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Vanligast att kommuner säger upp sjuka

Två av tio fackliga företrädare i kommunerna säger att det är vanligt att långtidssjuka blir uppsagda.

Publicerad: 2012-05-22

Det framgår av en rapport som Försäkringskassan nyligen publicerade. Försäkringskassan har frågat nära 1 000 personalansvariga och fackliga representanter på såväl privata som offentliga arbetsplatser om deras syn på de nya reglerna i sjukförsäkringen. Framför allt har det handlat om arbetsgivarnas insatser i rehabiliteringskedjan.

Försäkringskassan har listat ett antal åtgärder som kan förekomma på arbetsplatser i samband med långvarig sjukskrivning, däribland uppsägningar av de sjukskrivna. Av de fackliga ombuden säger 15 procent att det är vanligt eller mycket vanligt. Hos de personalansvariga är det bara 4 procent som tycker det.

De fackliga företrädarna anser också i större utsträckning att tidsgränserna i sjukförsäkringen förändrat arbetsgivarens sätt arbeta med rehabilitering. De anser också i högre grad att de nya reglerna i sjukförsäkringen lett till en konflikt med lagen om anställningsskydd, Las. Drygt fyra av tio fackombuden anser det, mot bara två av tio personalansvariga.

Uppsägningar är vanligast i kommunerna. Där säger två av tio fackombud att det är vanligt eller mycket vanligt. I kommunerna är det också vanligast att anställda säger upp sig själva på grund av bristande arbetsförmåga. Mer än var tredje, 36 procent, fackombud har varit med om sådana fall.

Rapporten konstaterar också att regeringens bidrag till insatser för rehabilitering i samarbete med företagshälsovården har haft dålig effekt. Få företag utnyttjar det. Bara hälften av de personalansvariga känner till bidraget och de allra flesta av dessa säger att det inte har förändrat deras sätt att anlita företagshälsovård.

Publicerad: 2012-05-22

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!