Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Var femte skola för dåligt städad

Publicerad: 2015-11-04

Många skolor städas dåligt och har bristande ventilation. Lokalerna uppfyller inte de miljökrav som ställs.

Det framgår av en omfattande granskning som Folkhälsomyndigheten gjort av skolornas inomhusmiljö.

Av rapporten framgår att städningen kan förbättras på många skolor. Var femte skola är för dåligt städad. Det är främst städningen på hög höjd som behöver bli bättre. Lokalerna i många skolor behöver också bli mer lättstädade.

15 procent av de granskade skolorna har en luftkvalitet som kan påverka elevernas hälsa negativt. En åtgärd som kan minska halten av pollen och mögelsporer inomhus är att skolorna byter ventilationsfilter oftare.

Enligt rapporten så uppfyller många skolor inte miljöbalkens krav på städning och ventilation. Speciellt finns brister i skolornas eget arbete med att kontrollera miljön. Regelbunden tillsyn av skolorna är därför viktigt, betonar Folkhälsomyndigheten.

Brister i skolmiljön påverkar alla men speciellt överkänsliga barn. Brister i städningen kan till exempel göra att allergiska barn får symtom som gör att de har högre frånvaro än andra barn och måste ta mer medicin mot sin allergi. Många barn med överkänslighet skulle klara sin vistelse i skolan bättre om inomhusmiljön uppfyllde de regler som finns, enligt Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens projekt omfattade grundskolor och gymnasieskolor. Resultatet bygger på inspektioner som motsvarar drygt 40 procent av landets skolor.

  • Arbetsmiljöverket genomför en nationell tillsynsinsats av skolor under 2013–2016. Fram till 2016 kommer 30 procent av landets skolor att inspekteras.

Läs också: Bättre luft först när rektorn reagerade

Publicerad: 2015-11-04

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!