Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Var fjärde hotad journalist censurerar sig

Publicerad: 2015-01-14

Trakasserier, | hot och påtryckningar mot journalister ökar, enligt en ny undersökning från Journalistförbundet.

Fyra av tio journalister som svarat på förbundets enkät säger att de hotats någon gång under de senaste fem åren. Det är en ökning jämfört med en liknande undersökning 2013.

Var fjärde säger att det låtit bli att skriva om ämnen på grund av detta.

? Närvaron av en ökad självcensur är uppenbar. Här har såväl mediebranschen som polismyndigheterna ett ansvar att arbeta aktivt för att förebygga påtryckningar mot journalister och skydda dem som utsätts för hot, kommenterar Jonas Nordling, Journalistförbundets ordförande.

Det är ovanligt att hoten och trakasserierna polisanmäls. Och de fall som anmäls leder sällan till några åtgärder. Av de 112 polisanmälda händelserna lade polisen ner förundersökningen i mer än hälften av fallen.

Svarsfrekvensen på 2014 års enkät om hot mot journalister är knappt 15 procent. Därför är det svårt att dra några långtgående slutsatser om resultatet, betonar Journalistförbundet.

  • Brottsförebyggande rådet (Brå) har ett uppdrag från regeringen att analysera hot, våld och trakasserier mot personer med uppdrag av särskild betydelse för det demokratiska samhället. Dit hör förutom politiker även journalister och personal inom rättsväsendet och myndigheter.

Publicerad: 2015-01-14

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!