Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Var fjärde sårad på Arbetsmiljöverket

Mer än var fjärde anställd på Arbetsmiljöverket har varit utsatt för negativa handlingar, av chefer, kollegor eller andra.

Publicerad: 2011-10-24

Det framgår av en undersökning som gjorts bland Arbetsmiljöverkets anställda.

I medarbetarundersökningen fick personalen svara på om de under det senaste året, i arbetet, varit utsatt för negativa handlingar som kan uppfattas som sårande, kränkande eller obehagliga. Nästan var tionde (9,1 procent), har blivit det från en kollega, nästan lika många (8,9 procent) från en chef eller annan överordnad, 4 procent från chef och kollega, samt 4,9 procent från någon annan.

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg är överraskad över resultatet. Ingenting i den övriga medarbetarundersökningen visar tecken på såna problem i det interna klimatet. Men svaren är viktiga att fånga upp, kommenterar han i ett pressmeddelande.

I övrigt pekar medarbetarundersökningen på bättre resultat, sedan förra kartläggningen för två år sedan. Effektivitet och socialt klimat har stärkts, liksom även ledarskap och delaktighet.

Publicerad: 2011-10-24

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!