Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Var fjärde vårdare tvingas jobba i tobaksrök

Passiv rökning är farligt för hälsan. Bland vårdbiträden och personliga assistenter utsätts nästan var fjärde för passiv rökning under arbetet.

Publicerad: 2012-11-29

Enligt den senaste arbetsmiljöundersökningen från Arbetsmiljöverket säger 5 procent av samtliga sysselsatta att de utsätts för tobaksrök från andra, under minst en fjärdedel av arbetstiden.

I vissa branscher är det betydligt vanligare. Det gäller t ex hotell- och kontorsstädare (14 procent), lastbils- och långtradarförare (11 procent) men – framför allt – yrkesgruppen vårdbiträden, personliga assistenter. Där säger nästan var fjärde, eller 23 procent, att de utsätts för passiv rökning under en del av arbetstiden.

Lena Jonasson Fischer, ombudsman på Kommunal, tycker att skyddsombud och skyddskommittéer ska driva frågan om ofrivillig rökning som det arbetsmiljöproblem det är.

– Acceptera inte förhållandena. Det är för många som inte säger ifrån. I kommunerna är det vanligt att lösa det praktiskt, genom att man frågar någon annan, ofta en rökare, om det är en anställd som inte tål rök. Men det betyder bara att man skjuter problemen ifrån sig, säger hon.

Personlig assistans och rökning är speciellt, eftersom det inte bara är en fråga som arbetsmiljölagen reglerar. Det handlar också om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och tobakslagen. Det visar ett par domar från senare år.

•En dom i Förvaltningsrätten gav Södertälje kommun rätt att besluta att personliga assistansen till en funktionshindrad inte skulle omfatta rökning. Personen kunde inte själv hålla i cigaretten, utan assistenterna fick hålla den åt honom medan han rökte. Rätten ansåg att rökningen innebär hälsorisker som faller utanför rätten till assistans.

•Kammarrätten ansåg i en dom om ett gruppboende i Eskilstuna att arbetsmiljön inte vägde lika tungt som vårdtagares rätt till stöd. Därför måste personalen stå ut med att de boende röker. Rätten menade att kommunen gjort tillräckligt för att minska riskerna för personalen, bl a genom att förbättra ventilationen. Rätten ansåg inte heller att det gick att hänvisa till tobakslagens regler om rökfria miljöer. Enligt rätten gäller inte detta rökförbud privata lägenheter i ett gruppboende.

Publicerad: 2012-11-29

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!