Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Var inte rädd att använda lagar och föreskrifter

Hot och våld är de viktigaste arbetsmiljöfrågorna för Anders Wallenius, huvudskyddsombud för Kommunal, och första kandidaten i Du&jobbets tävling Stora skyddsombudspriset 2013.

Publicerad: 2013-04-26

”Han arbetar oförtröttligt med den dåliga arbetsmiljön inom psykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det förekommer mycket hot och våld inom detta område”.

Så motiverar Eva Olausson, skyddsombud för Kommunal, att hon nominerat kollegan Anders Wallenius till Du&jobbets tävling Stora skyddsombudspriset 2013.

Anders Wallenius är 32 år och blev skyddsombud för tio år sedan, vid psykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, där han nu varit anställd som skötare i 13 år.

– Jag har alltid haft synpunkter på arbetsmiljön. Det var nyfikenhet som gjorde att jag tog uppdraget när jag fick frågan: jag ville se hur man kunde påverka som skyddsombud, säger han.

Nu är han huvudskyddsombud i en organisation med cirka 30 skyddsombud. Han delar rollen med andra fackliga uppdrag och arbetar fackligt på heltid.

Han upptäckte snart att det går att påverka arbetsmiljön för den som fått kollegornas förtroende att bli skyddsombud. Vid den tiden var det fysiska frågor som rörde inomhusklimatet de viktigaste. En klinik hade stora problem med ventilationen – det var mögel i lokalerna.

Bekymren med den dåliga luften löste sig. Nu är psykosociala frågor de mest angelägna. Hot och våld präglar arbetsmiljön i psykiatrin och märks i arbetsskadestatistiken.

Ett komplext problem. Det är skillnad mellan människor och maskiner, konstaterar han.

– Det finns inga nödstopp eller klämskydd att ta till. Det handlar om organisatoriska frågor. Hur jobbar man aktivt för att påverka säkerheten? Vilket stöd får de som drabbas? Hur informerar man om riskerna? Vilka resurser finns för att utbilda personalen? Det ska finnas tydliga rutiner för överfallslarm, personalen ska känna till hur de fungerar. Övningar ska göras, både praktiska och teoretiska, om hot och våld. Ensamarbete ska inte förekomma.

Hur fungerar det då i praktiken?

– Det är ingen riskfri arbetsplats. Det händer fortfarande incidenter. En allmän trend inom sjukvården är att våldet blivit grövre, bland annat till följd av ett hårdnande samhällsklimat. Arbetsgivaren måste bli bättre på att riskbedöma tänkbara våldssituationer och enskilda patienters farlighet. Se till att ha rätt personalstyrka för varje händelse.

Anders Wallenius betonar att det ska vara noll acceptans för hot och våld. Det ska prägla hela arbetsplatsen. Därför är det så viktigt att anmäla arbetsskador, men också tillbud – något arbetsgivaren är skyldig att göra, enligt arbetsmiljölagen. Anders Wallenius har tryckt på för att sådana anmälningar ska göras. Det har t o m hänt att han anmält själv vid ett par tillfällen.

– Jag ville att Arbetsmiljöverket skulle få reda på vad som inträffat. Det primära är att göra en anmälan, hellre en gång för mycket, än för lite. Det gällde dels en brand, där personalen andades in rök, dels ett knivhot. Arbetsmiljöverket gav oss rätt och ansåg att det var tillbud som skulle anmälas.

Att inte detta gjordes visar på vikten av att ha chefer som har kunskap om och fått utbildning i arbetsmiljö.

– Det är si och så med det. Även om vi har flera engagerade chefer, så finns det möjligheter till förbättringar.

Utöver hot och våld är det stress och arbetsbelastning som är de viktiga arbetsmiljöfrågorna för Andes Wallenius.

– Stressen märks inte i antalet arbetsskador, men kan göra det i sjukfrånvaron. Vi följer noga sjukstatistiken för att se om det kan vara arbetsmiljöfaktorer bakom. Det är också viktigt att medarbetarna anmäler arbetsskada och tillbud. Där tror jag det finns ett mörkertal, man tycker inte alltid attd man har tid att anmäla.

Vad är positivt med vara skyddsombud?

– Möjligheten att arbeta för en bättre arbetsmiljö. Vi tillbringar så stor del av vår vakna tid på jobbet, därför ska arbetet vara säkert att gå till. Man ska orka jobba fram till pensionen.

Det som han tycker kan vara frustrerande är att det tar tid att vinna gehör för arbetsmiljökraven.

Hans tips och råd till andra ombud är att alltid börja arbetet i dialog med arbetsgivaren.

– Jag tror att även våra chefer vill ha en god arbetsmiljö för medarbetarna. Men når man inte fram den vägen får man inte vara rädd för att använda de verktyg som arbetsmiljölagen och föreskrifterna gett oss, till exempel att stoppa arbetet eller begära ingripande från Arbetsmiljöverket.

Han önskar också att vissa föreskrifter skulle var tydligare. Framför allt skulle ett regelverk om psykosocial arbetsmiljö vara ett stöd för skyddsombuden. Det är också viktigt att ta hjälp av andras erfarenheter och kunskap. Även av dem som finns i andra branscher, menar Anders Wallenius.

•Känner du något skyddsombud/arbetsmiljöombud, som gör bra saker för arbetsmiljön? Skicka in en anmälan med en kort motivering till redaktionen@duochjobbet.se varför just han eller hon bör belönas.

Publicerad: 2013-04-26

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!