Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Var tredje arbetsplats diskriminerar

En av tre anger att diskriminering förekommer på deras arbetsplats. Vanligaste grunderna är kön, ålder och etnisk tillhörighet. Det visar en ny undersökning som Tema Likabehandling har gjort.

Publicerad: 2010-03-15

Enkäten som besvarades av nära 5 000 personer visar ett dystert resultat. Var tredje person i arbetslivet har en kollega som har diskriminerats på arbetsplatsen. Grunderna för diskrimineringen är följande: kön (33 procent), ålder (21,8 procent), etnisk tillhörighet (16,5 procent), funktionsnedsättning (9,9 procent), sexuell läggning (6,9 procent), könsidentitet eller könsuttryck (5,9 procent) och religion/trosuppfattning (5,1 procent).
– En tredjedel är en rätt hög siffra. Men diskriminering är också ett mänskligt fenomen, om än oönskat, säger Paul Lappalainen, chef för främjandeenheten på DO.

Tema Likabehandlings undersökning visar dessutom att 27 procent av alla tillfrågade själva har känt sig diskriminerade i arbetslivet. Könsdiskriminering är vanligast (45 procent). Därefter är ålder vanligaste grunden för diskriminering (31 procent). Att diskriminera på grund av ålder är olagligt sedan januari 2009 och just ålder står för en stor del av det ökade antalet anmälningar till DO förra året.
– Medvetenheten kring åldersdiskriminering har varit låg, men vi ser att den ökar nu, säger Paul Lappalainen.

Hur kan man då förebygga diskriminering i arbetslivet? Enligt Tema Likabehandlings undersökning uppger 62 procent av de tillfrågade att deras arbetsplatser arbetar med frågan på något sätt.
– Det är en positiv siffra. Viktigt är bara att arbetet hålls levande också, vilket är en fråga om ledarskap, säger Paul Lappalainen.

Läs mer här.

Publicerad: 2010-03-15

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!