Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Var tredje kvinna sjuk av sociala faktorer

Publicerad: 2014-06-10

Allt fler anmäler att de blir sjuka på grund av problem med relationer till chefer och arbetskamrater. 

Antalet anmälda arbetsskador till följd av dessa s k organisatoriska eller sociala faktorer har ökat med cirka 50 procent sedan 2009 och ökningen är större bland kvinnor än bland män.

Drygt var fjärde anmälan om arbetssjukdom orsakas av sådana faktorer. Bland kvinnor är det mer än var tredje.

Det handlar ofta om alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt, samt om problem i relationerna på arbetsplatsen, t ex samarbetsproblem, mobbning och trakasserier. De kan gälla förhållandet till chefer, kollegor eller tredje part, exempelvis kunder, patienter eller anhöriga.

Drygt 800 anmälningar handlade specifikt om kränkning, utfrysning, trakasserier eller mobbning. Åtta av tio av dessa rörde kvinnor.

Totalt anmäldes 3 055 arbetssjukdomar till följd av organisatoriska eller sociala faktorer. Flest förekom inom vård och omsorg; sociala tjänster.

Vanligaste orsaken till arbetsskada är annars fysiska belastningar, t ex av tunga lyft. Men bland kvinnor är de sociala faktorerna nu nästan lika vanliga, enligt Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsskador 2013”.

Rapporten visar att det totala antalet anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar fortsätter att öka för fjärde året i rad.

Arbetssjukdomarna ökade med nio procent från 2012 till 2013 – till 11 400. Arbetsolyckorna ökade med tre procent, till 32 000. Under samma period ökade sysselsättningen, men bara med en procent.

Antalet dödsolyckor har däremot minskat. Totalt inträffade 45 dödsolyckor i fjol, varav 33 bland förvärvsarbetande. De flesta dödsfallen inträffade inom tillverkning och transport.

Publicerad: 2014-06-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!