Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Varannan handfallen inför psykiska problem

Psykisk ohälsa är den vanligaste diagnosen för långtidssjukskrivning. Men kunskapen på arbetsplatserna om problemen är bristfällig. Mer än varannan vet inte hur de ska agera när kollegan mår dåligt.

Publicerad: 2013-03-26

Enligt en Sifo-undersökning, beställd av kampanjen Hjärnkoll, säger 56 procent av mer än 1 000 tillfrågade tjänstemän att de inte vet eller är tveksamma till hur de ska agera om en kollega får problem med sin psykiska hälsa.

Bara en fjärdedel säger att det pågår ett förebyggande arbete på den egna arbetsplatser mot psykisk ohälsa. Där det ändå förekommer är det fler, 71 procent, som säger att de vet hur man ska agera som kollega.

Hjärnkoll betonar att även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön så är kollegornas inställning och kunskap viktig. Kampanjen har därför lanserat en handledning för kollegor med praktiska råd om hur kollegor kan agera vid psykisk ohälsa på jobbet.

– Sveriges arbetsgivare har mycket att vinna på att förebygga och hantera psykisk ohälsa i arbetslivet. Förutom att införa skriftliga riktlinjer för hur chefer ska agera tidigt behöver man få alla medarbetare att bidra till en öppnare diskussion kring frågorna, säger Rickard Bracken, projektledare för kampanjen Hjärnkoll.

En tidigare undersökning bland chefer visar att endast 45 procent av dem uppger att de har god kunskap hur man som chef ska agera för att stödja anställda som får problem med sin psykiska hälsa. Dessutom uppger mer än varannan chef att företaget saknar policy och rutiner för hur chefen ska agera.

Läs mer i Hjärnkolls handledningar:
•Hur gör du som chef?
•Hur gör du som kollega

Publicerad: 2013-03-26

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!