Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Vårdstuderande är empatiska

För första gången har så kallad etnokulturell empati mätts i Sverige. Chato Rasoal, doktor i psykologi vid Linköpings universitet, har visat att studenter inom vårdyrken är empatiska.

Publicerad: 2010-01-20

Han har undersökt både grundempati och etnokulturell empati hos 365 elever som läser till läkare, sjuksköterska, socionom och psykolog. Resultatet visar att psykolog- och socionomstudenter var mest empatiska, men att läkare och sjuksköterskor också hade god empatisk förmåga.
– Kan någon visa empati för människor från andra kulturer bemöter man dem också på ett bättre sätt, både inom yrkeslivet och privat, säger Chato Rasoal.
Nu undersöker han hur den empatiska förmågan är hos studenter inom det tekniska området.
Det jag har sett hittills ligger civilingenjörer sämre till än de tidigare undersökta grupperna, säger Chato Rasoal.

Grundläggande empatisk förmåga har tidigare mätts i Sverige, men att mäta etnokulturell empati är nytt. Hans forskning visar att personer som har så kallad grundempati också har etnokulturell empati. Detta kan innebära att dessa personer också är bättre på bemötande av alla människor – oberoende ålder, klass, kön, funktionsnedsättning och så vidare, menar han.

Den empatiska förmågan kan läras ut även i vuxen ålder, alla har förutsättningar att bli mer empatiska.
Och individen kan tjäna på det genom att bli mer omtyckt. Dessutom tjänar arbetsplatsen på det genom att dessa personer gör ett bättre jobb och skapar en bättre arbetsmiljö.
Chato Rasoal har själv varit ute på arbetsplatser och föreläst om empati. Hans verktyg kan också användas på arbetsplatser för att göra en analys över hur empatisk personalen är.
Nästa steg efter det är att skapa en kurs eller utbildning som kan ge en bättre förutsättning för att öka den empatiska förmågan, säger han.

Fakta om empatisk förmåga:
•Definitionen av empatisk förmåga består i den psykologiska forskningsdisciplinen av följande tre delar:
•Att förstå någon annans tankar och känslor.
•Att kunna känna det den andra personen känner.
•Att göra något konkret för att den andra personens välbefinnande ska öka.

Chato Rasoal presenterade sin doktorsavhandling om etnokulturell empati i december 2009.

Publicerad: 2010-01-20

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!