Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Värst om männen mister jobbet

När män förlorar jobbet så ökar risken för skilsmässa och barnen klarar sig sämre i skolan. När kvinnor blir arbetslösa är resultatet det motsatta.

Publicerad: 2010-02-26

Männen är sämre än kvinnor på att hantera företagsnedläggningar, visar en ny norsk studie.
När det är männen som förlorar jobbet ökar skilsmässorna och barnen presterar sämre i skolan.
För kvinnorna är det tvärtom. Sannolikheten för skilsmässa minskar och barnens skolprestationer blir bättre.
Det är påfallande hur olika män och kvinnor påverkas av olika av företagsnedläggningar, säger de norska forskarna i en kommentar.
Ett skäl kan vara att männen har ett annat förhållande till arbetsplatsen än kvinnorna. Män har mycket av sitt nätverk knutet till jobbet, kvinnor har fler sociala sammanhang utanför arbetet, enligt de norska forskarna.

Resultatet bygger på undersökningar av vad som hände med anställda som jobbade på en verksamhet som lades ner under en femårsperiod.
Utöver skilsmässorisker och sämre prestationer bland barnen så ökade risken att bli förtidspensionerad med 24 procent för dem som var med om att företaget lades ner.
Bland unga, ogifta män ökade dessutom risken att bli misstänkt för olika brott med 14 procent. Men det var inte den ekonomiska brottsligheten som ökar, utan våldsbrott, trafikbrott och kriminalitet som är alkoholrelaterad.

En invändning mot resultaten är att verksamheterna redan före nedläggningen skulle ha anställda med mer sociala problem än andra och därmed löpa större risk att få förtidspension, bli kriminella eller skilja sig. Men så är det inte, enligt forskarna. Det tyder på att det är just nedläggningen i sig som leder till skilsmässa, kriminalitet osv.

Studien är gjord av professor Mari Rege vid Bergens Universitet och forskaren Kjetil Telle, från Statistisk sentralbyrå i Norge.

Publicerad: 2010-02-26

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!