Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Vartannat metallföretag försummar riskanalys

Antalet arbetsolyckor i industrin har ökat kraftigt de senaste åren, enligt IF Metall. Förbundets kartläggning av 1 200 arbetsplatser visar på stora brister i företagens arbetsmiljöarbete.

Publicerad: 2013-01-17

IF Metall genomförde i oktober förra året skyddsronder på nära 1 200 arbetsplatser i industrin. Kartläggningen visar bl a att nästan hälften anger att arbetsbelastningen och tidspressen är hög. Nästan lika många säger att arbetet är fysiskt påfrestande.

Företagen är dåliga på att göra riskerna på arbetsplatsen, enligt undersökningen. Sju av tio gör ingen psykosocial riskbedömning, hälften bedömer inte de fysiska riskerna och fyra av tio arbetsplatser utbildar inte alla som arbetar med kemikalier.

Enligt IF Metall innebär bristerna i säkerhetsarbetet att personalen riskerar olyckor. En undersökning som förbundet gjort med hjälp av AFA Försäkring visar att de allvarliga olycksfallen i industrin, räknat på de olyckor som leder till sjukskrivning minst en månad, har ökat med 38 procent mellan 2009 och 2011. Sedan 2006 har 50 personer omkommit på arbetsplatser där IF Metall har medlemmar.

Förbundet riktar krav inte bara mot arbetsgivarna utan även mot regeringen. Det handlar om att införa en konkret arbetsplan för en nolltolerans mot dödsolyckor – en lista med 32 000 namn som stöder kravet har lämnats till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, men också att ge Arbetsmiljöverket ökade resurser och skapa ett kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor.

•Industriarbetsgivarnas företrädare tolkar olycksstatistiken på ett annat sätt än IF Metall. När det gäller dödsolyckorna inom tillverkningsindustrin minskade de med 28 procent under 2012. Sett till det långa perspektivet har de allvarliga olycksfallen också minskat, för att under hela 2000-talet legat på en historiskt låg nivå, enligt Björn Hammar, Teknikföretagen.

Publicerad: 2013-01-17

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!