Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Vd döms i hovrätten efter dödsolycka i schaktgrop

FÄLLD Tingsrätten friade både vd:n och bolaget efter dödsolyckan i schaktgropen. Nu ändrar hovrätten domen – vd:n fälls och bolaget krävs på 1 000 000 kronor i företagsbot.

Publicerad: 2022-04-22

Hovrätten ändrar domen efter dödsolyckan. Foto: Carl Johan Erikson

En anläggningsarbetare, anställd av Grytnäs Gräv, befann sig drygt fyra meter ned i en schaktgrop när ena sidan av schaktet plötsligt rasade in och begravde honom. Han avled av skadorna. Händelsen inträffade den 19 februari 2018 under arbetet med byggandet av en avloppsledning.

Kammaråklagare Helena Eckerrot Flodin vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål ansåg att ett arbetsmiljöbrott begåtts och väckte åtal. Hon menade att risken för ras hade uppmärksammats men inte åtgärdats. I sin roll som vd och ansvarig för arbetsmiljön i bolaget hade vd:n av oaktsamhet inte hanterat de risker som identifierats i arbetsmiljöplanen.

Tingsrätten höll inte med. Rätten ansåg att vd:n delegerat arbetsmiljöansvaret och att arbetstagarna hade kunskap och kunde arbeta säkert. I som dom från den 16 december 2019 friade tingsrätten både vd:n och bolaget. Men rätten var inte enig. Åklagaren överklagade och i mitten av april i år kom Svea Hovrätts dom.

Hovrätten konstaterar att det är uppenbart att anläggningsarbetaren skulle ha arbetat i skydd av en så kallad spontkassett när olyckan inträffade. I förhör har det framkommit att de som arbetade tillsammans på olycksplatsen själva bedömde om de skulle använda ett sådant skydd eller inte. Men det strider mot både den upprättade arbetsmiljöplanen och Arbetsmiljöverkets föreskrift om hur stödkonstruktioner ska användas vid schaktning, påpekar rätten. Hovrätten anser att de anställda saknade kunskap om riskerna med arbetet och att de inte fått nödvändiga instruktioner av sin arbetsgivare. Bolaget har inte gjort tillräckligt för att förebygga rasrisken.

Vd:n har sagt att han delegerat arbetsmiljöansvaret till arbetsledaren och därför inte kan ställas till svars. Men det är inte bevisat, anser hovrätten. Rättens uppfattning är att vd:n haft ansvaret, känt till riskerna och kraven som ställs i arbetsmiljölagstiftningen. Trots det har han inte vidtagit åtgärder för att minska riskerna och inte sett till att arbetstagarna fått information om hur de skulle arbeta säkert.

Arbetsmiljöbrottet har begåtts i den näringsverksamhet som bedrivs av Grytnäs Gräv. Vd:ns påföljd blir villkorlig dom och 80 dagsböter om 590 kronor. Grytnäs Gräv ska betala 1 000 000 kronor i företagsbot.

Domen kan överklagas senast den 12 maj.

Foto: Carl Johan Erikson

Publicerad: 2022-04-22

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!