Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Verket ska kolla varför kvinnor blir sjukare

På Internationella kvinnodagen drar Arbetsmiljöverket igång en tillsynsinsats för att kartlägga vad det är i arbetsmiljön som gör att kvinnor drabbas av mer av ohälsa än männen.

Publicerad: 2012-03-08

Omkring 1 500 inspektioner ska göras inom tillverkningsindustri, parti- och detaljhandel, hotell, lokalvård, hälso- och sjukvård samt omsorg och sociala tjänster. Det är arbetsplatser med minst 10 anställda, som inte inspekterats under de senaste två åren.

Syftet är att öka arbetsgivarnas kunskaper om de risker som leder till arbetsrelaterad ohälsa bland kvinnor.

?Det är viktigt att riskerna på varje arbetsplats bedöms och åtgärdas utifrån kvinnors förutsättningar och behov. Med genusglasögon kommer vi att se och värdera risker på ett annat sätt. På sikt gynnar detta bägge könen, säger Boel Callermo, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket.

Resultatet av hela insatsen presenteras till hösten. Ett undersökningsföretag ska dessutom för Arbetsmiljöverkets räkning ta reda på hur mycket de inspekterade arbetsgivare påverkats av besöket. Har de kommit till större insikt om sambandet mellan risker i arbetsmiljön och kvinnors högre ohälsotal och tänkt igenom vad det innebär för den egna arbetsplatsen, ska undersökningen ge svar på.

•Kvinnors ohälsotal är 45 procent högre än männens. Kvinnorna svarar för en större andel av sjukfrånvaron än män. Fler kvinnor än män tvingas också avsluta sitt arbetsliv i förtid på grund av hälsoskäl.
2010 anmäldes drygt 104 000 arbetsskador. 55 procent gjordes av kvinnor. Under perioden 2003–2011 har kvinnor anmält fler arbetssjukdomar, arbetsolyckor utan sjukfrånvaro och olyckor till och från arbetet än män. Undantaget är arbetsolyckor med sjukfrånvaro där män har anmält fler olyckor än kvinnor, enligt Arbetsmiljöverkets uppgifter.

Publicerad: 2012-03-08

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!