Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Vi kan inte kräva att man bygger om i en bostad

Arbetsgivarnas arbetsmiljöansvar vid distansarbete minskar. En anpassning till verkligheten, menar Arbetsmiljöverket. Svårare för distansarbetare att ställa krav på god arbetsmiljö, menar kritiker.

Publicerad: 2020-10-28

Frågan om arbetsmiljön i hemmet är högaktuell.

Vid årsskiftet förändras Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Arbetsplatsens utformning”. En stor förändring är att byggherrar och projektörer redan i projekteringen måste rita arbetslokaler som är anpassade till funktionshindrades behov, exempelvis att man kan röra sig fritt inomhus med en mindre utomhusrullstol. Detta har Du&jobbet skrivit om tidigare.

En annan förändring i den omarbetade föreskriften är att arbetsgivarnas ansvar för arbetsmiljön vid hemarbete begränsas. I den nuvarande versionen av ”Arbetsplatsens utformning” gäller arbetsgivarnas ansvar fullt ut även utanför den traditionella arbetsplatsen.

I den nya föreskriften har man snävat in det till arbetsplatser som arbetsgivaren faktiskt råder över. Personer som arbetar hemifrån, eller på andra platser som inte är den traditionella arbetsplatsen, omfattas därför inte i sin helhet av föreskriften.

Konsekvensen blir att man inte kan ställa lika långtgående krav på den fysiska arbetsmiljön när man arbetar hemma.

Motivet till förändringen är att delar av reglerna i ”Arbetsplatsens utformning” aldrig gått att tillämpa i praktiken.

– Det är en anpassning till den rådande verkligheten och praktiska förutsättningar. Vi kan exempelvis inte kräva att man bygger om i en bostad. Det är svårt för arbetsgivare att ställa krav på utformning i miljöer som de inte råder över, säger Ewa Krynicka Storskog, arkitekt och handläggare på Arbetsmiljöverket.

Utöver rena ombyggnationer kommer även krav kring sådant som ventilation och belysning att tas bort när det gäller distansarbete. Motivet är detsamma: förändringar skulle innebära fysiska ingrepp i lokaler som arbetsgivaren inte råder över.

Samtidigt poängterar Ewa Krynicka Storskog att arbetsgivaren, enligt arbetsmiljölagen, alltid har ett ansvar för att anställda inte blir sjuka eller skadade – även om man inte längre kan ställa lika detaljerade krav kring den fysiska miljön. Man har också en skyldighet att samverka med arbetstagarna för att skapa en god arbetsmiljö, även när anställda arbetar hemifrån.

Det finns också andra föreskrifter som även i fortsättningen kommer att gälla vid hemarbete. Ewa Krynicka Storskog syftar främst på föreskrifterna gällande belastningsergonomi och bildskärmsarbete. Hon pekar också på att även Boverket har föreskrifter där det exempelvis finns krav på dagsljus och inneluftens kvalitet för bostäder.

Magnus Skagerfält, sakkunnig på fackförbundet Sveriges Ingenjörer, menar att förändringen i föreskriften ”Arbetsplatsens utformning” är olycklig.

– Kravnivåerna ska vara detsamma om man anordnar arbete utanför arbetsplatsen. Fortfarande är det ju arbetsgivaren som styr var arbetet ska förläggas, säger han.

Att regler om ergonomi och bildskärmsarbete fortfarande gäller vid hemarbete räcker inte för att säkerställa en god fysisk arbetsmiljö, menar Magnus Skagerfält som också ser att det kan uppenbara sig nya problem på sikt.

– Risken är att arbetsgivaren inte anordnar arbetsplatser, inte har ett kontor, när man ser att kravnivåerna är lägre när människor arbetar hemma. Lokaler är också en ekonomisk fråga för arbetsgivaren.

//OSCAR MAGNUSSON

Publicerad: 2020-10-28

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!