Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Vibrationsskadorna hamnar i fokus

Publicerad: 2018-03-14

Arbetsgivarna inom byggsektorn sätter nu fokus på vibrationsskador. Fler och lättare elverktyg gör att många anställda arbetar med vibrerande verktyg under en allt längre tid av arbetsdagen.

Vita fingrar, domningar i händer och armar, stickningar och värk. Det är klassiska symptom av att ha arbetat för mycket med vibrerande verktyg som slipmaskiner, borrmaskiner eller gräsklippare. För många blir besvären dessutom livslånga. Arbetsskadestatistiken visar också att vibrationsskador är ett växande problem.

För 25 år sedan stod vibrationer för sex procent av alla godkända arbetsskador. I dag är andelen över 30 procent. På många mottagningar för yrkesskadade har man också sett allt yngre vårdsökande. I dag kan det komma patienter som bara är 24-25 år gamla.

Berndt Jonsson, nationell samordnare för ”En säker arbetsplats” på Sveriges Byggindustrier, är bekymrad.

– Många aspekter av arbetsmiljön har blivit bättre. Men när det gäller vibrationer ser vi inte samma framsteg. Vi behöver göra mer här, säger han.

Det finns flera förklaringar till de många vibrationsskadorna. En sådan är den rådande högkonjunkturen inom byggindustrin, där många flerbostadshus renoveras just nu. Ofta bilar man då bort delar av gamla badrum och kök. En ökad specialisering, där många arbetar långa arbetspass med samma syssla påverkar också.

Per Jonsson, specialist på vibrationer på arbets- och miljömedicin på Göteborgs universitet, tror också att det påverkar att de ofta är det unga killar med låg utbildning eller personer som kommer från andra länder och inte kan språket fullt ut som arbetar med vibrerande verktyg.

– De har sällan något alternativ, och dessutom tjänar de ofta ganska hyggligt, säger Per Jonsson.

Han upplever också att det finns en skala när det gäller arbetsrelaterade problem. Många som arbetar med vibrerande verktyg bryr sig förhållandevis lite om vibrationer. Damm, kyla, mörker, klämskador och griniga chefer är problem som känns både närmare och mer angelägna.

Inte så konstigt, egentligen.

– Vi har en instinktiv känsla för att skydda ögonen, och likadant har vi koll på om något påverkar andningen. Men vibrationer tänker man inte så mycket på. Problemen kommer ju först efter några år, fortsätter Per Jonsson.

Berndt Jonsson på Sveriges Byggindustrier menar att även verktygen kan vara ett problem. Många verktyg vibrerar mer än vad tillverkarna uppger. Inte för att testerna görs på ett felaktigt sätt, utan för att verkligheten ser annorlunda ut än testmiljöerna. Exempelvis kan de material man arbetar i vara hårdare än testmaterialen.

– Maskinerna har också blivit lättare, vilket är bra. Men det gör också att man kan handskas med dem under längre tid, vilket är ett problem. Så det är en komplex fråga, säger Berndt Jonsson.

Sveriges Byggindustrier ska nu satsa mer på att minska vibrationsskadorna. På flera branscharrangemang, som Säkerhetsdagen i april, står handhållna maskiner och riskerna med vibrationerna i fokus. Berndt Jonsson vill att byggföretagen i samverkan med anställda vidtar fler åtgärder för att minska exponeringen av vibrationer.

Enkäter med berörda anställda kan vara en sådan åtgärd – något som fackförbundet Byggnads också föreslagit.

Per Jonsson tror att det viktigaste är information. Både i media och på utbildningar.

–Riskerna med detta måste in i kursplanerna på yrkeskolorna.

Att det finns en enighet om problemen med vibrationsskador kan paradoxalt också ha en negativ effekt, tror han. Den rådande enigheten riskerar att tysta debatten.

– När oenighet råder blir debatten mer högljudd, oron stiger och känslorna blir starkare.

//OSCAR MAGNUSSON

Fakta om vibrationer
– Enligt Arbetsmiljöverkets uppskattningar arbetar runt 400 000 personer dagligen minst två timmar med vibrerande verktyg.
– Arbetet skall planeras så att exponeringen blir så låg som möjlig.
– Arbetsgivarna är skyldiga att undersöka hur mycket vibrationer olika arbetsmoment skapar.
– Tillverkarna ska ange hur mycket ett verktyg vibrerar.
– I Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns inga tidsgränser hur länge man får arbeta med vibrerande verktyg. Det är både kraften i vibrationerna och tiden man jobbar med dem som avgör hur stor påverkan det blir på kroppen.
– Halverar man vibrationsstyrkan hos en maskin så kan arbetstiden fyrdubblas innan man kommer upp i samma exponering.
– Forskningskoncernen Swerea-IVF har visat att det går att utveckla maskiner som kraftigt minskar vibrationerna.
Källor: Arbetsmiljöverket, Swerea

Du&jobbet har skrivit mycket om vibrationer tidigare, bland annat här.

Publicerad: 2018-03-14

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!