Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

”Viktigt att läsa föreskriften”

UTVÄRDERING Otydliga krav från skyddsombud skapar problem för Arbetsmiljöverket. Det menar Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt som gått igenom 100 stycken 6:6a-anmälningar.

Publicerad: 2022-04-26

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt, har utvärderat hur skyddsombud använt osa-föreskriften vid 6:6a-anmälnan. Foto: Michael Steinberg

Många skyddsombud är otydliga i vilka krav de ställer när de gör en 6:6a-anmälan. De är heller inte tillräckligt tydliga när det gäller hur kraven hänger ihop med föreskriftens paragrafer. Detta försvårar Arbetsmiljöverkets arbete och även möjligheten att ta kraven vidare till domstol. Det menar Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt, och författare till boken Skyddsombudsrätt.

På uppdrag av Arbetsmiljöverket har Maria Steinberg utvärderat hur skyddsombuden använt föreskriften för organisatoriskt och social arbetsmiljö, osa, när de gjort en 6:6a-anmälan. Genomgången är en del i Arbetsmiljöverkets pågående utvärdering av föreskriften som beräknas vara klar vid årsskiftet.

– Det är inte föreskriften i sig som är problemet utan hur den används. Skyddsombuden behöver formulera sina krav så att de väljer ord som också finns under någon av paragraferna i osa- föreskriften. 

De krav som Arbetsmiljöverket ställer på arbetsgivaren ska kunna hålla i en domstol, förklarar Maria Steinberg. Om skyddsombuden alltså ställer krav som Arbetsmiljöverket inte kan hitta i en lag eller föreskrift så kan Arbetsmiljöverket i sin tur inte ställa de kraven på arbetsgivaren.

I de 100 anmälningar som Maria Steinberg gått igenom hade arbetsgivaren i en del av dem redan åtgärdat vissa krav men inte andra. Här hade skyddsombuden behövt skriva vilka krav som var kvar och vilka som var åtgärdade, menar Maria Steinberg. I en stor del av anmälningarna hade skyddsombuden inte ställt några krav alls utan i stället bara beskrivit problemen på arbetsplatsen.

– Det blev för otydligt, både för arbetsgivaren och Arbetsmiljöverket, konstaterar Maria Steinberg.

De flesta anmälningarna berörde arbetsbelastning.

– De hade för mycket att göra och för lite tid. Skyddsombuden skrev många gånger att personer var sjukskrivna, att personer sagt upp sig och att de i vissa fall själva fick fixa vikarie. Frågor om etisk stress återkom också.

Kränkande särbehandling förekom i en tredjedel av anmälningarna.

Det var oftast kvinnliga huvudskyddsombud inom vård, skola och omsorg som använde osa-föreskriften i anmälningar till Arbetsmiljöverket, något som Maria Steinberg också hade förväntat sig.

– Jag är glad att kvinnor använder föreskriften, osa-föreskriften gör arbetsmiljölagen mer jämställd. Hela arbetsmiljölagen är skriven för män, för industrin och byggnadsarbetarna. Och till slut, efter 35 års arbete kom äntligen osa-föreskriften som handlar om relationer och arbetsbelastning och som passar de kvinnodominerade branscherna bättre.

Maria Steinberg tycker att osa:n är bra men påpekar att det inte är lätt för skyddsombuden att formulera sig.

– Skyddsombuden är mycket ambitiösa men är inte jurister, det bästa råd jag kan ge är att läsa igenom föreskrifterna och se om det är något som de tycker passar bland paragraferna.

Hon konstaterar att det blivit svårare att göra en 6:6a-anmälan.

– För 30 år sedan ringde skyddsombudet till yrkesinspektören och berättade vad som var fel, yrkesinspektören översatte detta så att det skulle passa in i systemet. Men nu måste skyddsombudet själv skriva detta rätt.

Hon poängterar att skyddsombuden startar en viktig process när de gör en 6:6a-anmälan.

– Skyddsombuden gör en enorm samhällsinsats som vågar använda sig av osa- föreskrifterna. Problemen kommer upp till ytan och blir tydliga. Många skyddsombud blir så uppgivna men jag skulle vilja berätta för dem att inte ge upp och tro att det inte har någon betydelse. Det har det, men det tar tid, säger Maria Steinberg.

//ELSA FRIZELL

Tänk på detta vid en 6:6a-anmälan

  • Använd Arbetsmiljöverkets blankett eller blankett som finns på fackförbundet.
  • Var tydlig med kraven till Arbetsmiljöverket, vad ska Arbetsmiljöverket göra?
  • Läs föreskriften och koppla kraven till paragraferna. Det underlättar för Arbetsmiljöverket och domstolen.
  • Ge inte upp – det tar tid

Källa: Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt.

Detta är en 6:6a-anmälan
Paragraf 6:6a i arbetsmiljölagen ger skyddsombudet rätt att vända sig till Arbetsmiljöverket om inte arbetsgivaren svarar på en framställan om åtgärder eller inte åtgärdar eller undersöker inom skälig tid. Skyddsombudet kan i sådana fall kräva att Arbetsmiljöverket beslutar om föreläggande eller förbud. 
Källa: Arbetsmiljöverket

Läs också: Här är råden för att 6:6a-anmäla korrekt

Foto: Michael Steinberg

Publicerad: 2022-04-26

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!