Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Vintern var olycksbringande

Den kalla och långa vintern sätter sina spår på svenska arbetsplatser. Halkan på jobbet leder till allt fler olycksfall och arbetsskador.

Publicerad: 2011-03-07

Nyhet_110307

Den långa vintern märks i Arbetsmiljöverkets statistik över antalet anmälda arbetsskador, som bygger på anmälningar till Försäkringskassan.
”Fall av person”, som det heter i Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik när någon ramlar och slår sig, ökade exempelvis markant i december 2010. Det var en mycket kall december, kallaste på över hundra år i delar av Götaland. Den månaden anmäldes 828 fallskador, fler än samma tid de två tidigare åren, 574 anmälningar under 2009 och 645 anmälningar under 2008.
Även mars 2010, som var kallare än de senaste tre årens marsmånader, hade fler fallolyckor än samma månad tidigare år: 1 143 stycken, eller nästan 15 procent av samtliga fallolyckor under hela året.
Vintern och halkan kan därmed vara en förklaring till att antalet arbetsskador ökade under 2010, efter flera års sjunkande trend.

Flera tecken på vinterns effekter på jobbet märks även i statistiken över olycksfall.
Enligt Arbetsmiljöverket anmäldes 134 allvarliga olyckor eller tillbud, orsakade av halka, som inträffade på arbetsplatser under januari och februari i år. Det är anmälningar som arbetsgivaren är skyldig att göra enligt arbetsmiljöförordningens andra paragraf.

Här är några exempel på halkolyckor:
3 januari: halkade på en isfläck och tog emot sig med höger hand och bröt då handleden, Norrköping.
12 januari: halkar på garageplan, bryter armen, Eskilstuna.
30 januari: halkade i en snöig och isig trappa, Malmö.
4 februari: halkade för att det inte var plogat vid förskola, sena gick av i benet. Rönninge.
4 februari: halkar och bryter foten på vägen till arbetsplatsen. Ösmo.
9 februari: halkade på isig trappa vid personalingång på väg in till arbetsplatsen med fraktur på höger hand som följd, Västerås.
15 februari: medarbetare halkade på en isfläck som var dold under snö, Solna.

Publicerad: 2011-03-07

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!