Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Vite för dålig stresshantering

STRESS Skyddsombudet larmade om stress och det kom varningssignaler från medarbetarenkäten. Men Nyköpingshem gjorde inte tillräckligt. Nu krävs bolaget på 20 000 kronor i vite av förvaltningsrätten.

Publicerad: 2022-04-07

Förvaltningsrätten i Stockholm dömde ut vite för att Nyköpingshem inte hade gjort tillräckligt i sin stresshantering. Foto: Carl-Johan Erikson

Det fanns stora brister i hur fastighetsförvaltningsbolaget Nyköpingshem hanterade den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Det ansåg ett skyddsombud på arbetsplatsen och larmade Arbetsmiljöverket.

Ombudet, som först haft kontakt med arbetsgivaren, ställde i ett brev i mitten av november 2019 flera krav. Bolaget behövde bland annat se över och skaffa mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och se till att chefer lärde sig att förebygga och hantera stress. Skyddsombudet ansåg att bolaget behövde ta in hjälp utifrån.

Några månader senare, i slutet av januari 2020 kom Arbetsmiljöverket på inspektion. Företrädare för verket pratade med både arbetstagare och arbetsgivare och ansåg att arbetsgivaren bröt mot både föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete och föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. 

På försommaren beslutade Arbetsmiljöverket att Nyköpingshem behövde vidta åtgärder. Verket delade skyddsombudets uppfattning och krävde mål för de två enheter vars medarbetarundersökningar visat att personalen inte mådde bra. Bolaget hade mål för hela verksamheten med de kunde inte brytas ned och utvärderas på avdelningsnivå. Målen skulle också dokumenteras och vara väl kända för medarbetarna. 

Arbetsgivaren delade inte skyddsombudets uppfattning om att arbetstagarna kände sig stressade och hänvisade till en uppföljande webbenkät med frågor kring osa-miljön. Verket påpekade att den inte kunde ge svar på hur personalen hade det på de två utsatta avdelningarna. Eftersom arbetsgivaren inte tagit reda på varför personalen inte mådde bra ansåg verket att skyddsombudets krav på extern kompetens var rimlig.

Arbetsgivaren skulle också se till att chefer och arbetsledare lärde sig att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning samt se till att de lärde sig att omsätta sina kunskaper i praktiken. Rutiner för balans mellan krav och resurser krävdes också. Liksom att se till att information från undersökningar av osa-miljön analyseras före handlingsplaner upprättas.

Verket påpekade att arbetstagare och skyddsombud skulle få möjlighet att delta i alla delarna av det systematiska arbetsmiljöarbetet och få den information de behöver. 

I sitt beslut konstaterade Arbetsmiljöverket också att myndigheten under inspektionen mötte arbetstagare som under längre tid upplevde hög arbetsbelastning, att arbetsuppgifterna var luddiga, att de var stressade och fick både huvudvärk och magont. Arbetstagarna saknade också vikarier. Några kände dock hopp om att det skulle bli bättre. 

Åtgärderna skulle vara genomförda senast den 31 augusti 2020 annars riskerade bolaget ett vite på 100 000 kronor.

När tidsfristen gått ut hade Nyköpingshem åtgärdat det mesta men inte allt. Rutiner för att hantera stressen och se till att det fanns balans mellan krav och resurser saknades. Arbetsmiljöverket ansökte då om att Förvaltningsrätten i Stockholm skulle döma ut vitet men ansåg att vitet kunde sänkas från 100 000 kronor till 20 000 kronor. Förvaltningsrätten höll med. Det gjorde även bolaget.

Förvaltningsrättens dom från den 17 mars 2022 vinner laga kraft den 21 april om den inte överklagas.

Foto: Carl-Johan Erikson

Publicerad: 2022-04-07

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!