Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Yrke påverkar risk för självmord

Vad kan arbetsplatser göra för att förebygga självmord? Det ska forskaren Maria Åberg söka svar på i ett projekt som kartlägger kopplingar mellan yrke och självmord.

Publicerad: 2021-05-04

Hjälplinjer kan vara ett sätt att fånga upp personer med psykisk ohälsa. Foto: Colourbox.

Flera internationella studier visar att självmord är vanligare i arbetaryrken och att byggnadsarbetare är särskilt utsatta. Preliminära data pekar på att samma mönster finns i Sverige.

Maria Åberg, docent i neurobiologi vid Göteborgs universitet, har nu fått forskningsmedel från Afa Försäkring för att undersöka hur yrke och självmord hänger ihop.

I den första delen av studien kartläggs hur det ser ut i Sverige, genom data om män som har mönstrat inför värnplikten.

– Vi följer dem till val av yrke och ser vad de exponerats för i sin arbetsmiljö, sedan kopplas det samman med data från vården om psykisk ohälsa och självmord.

Den andra delen av studien fokuserar på byggarbetare. De undersöks genom den så kallade Bygghälsokohorten, som innehåller data om 370 000 byggarbetare under 1970-1990-talet.

Till sist görs intervjuer med byggarbetare i fokusgrupper.

– Vi vill fånga deras tankar kring hur man skulle kunna gå till väga för att förhindra självmord. Generellt har män svårare att söka hjälp för psykisk ohälsa. Kanske skulle de ha lättare att söka hjälp anonymt via jobbet.

Maria Åberg arbetar även som distriktsläkare.
– Under de senaste 20 åren har vi sett en ökad stress i samhället och vi får ta mycket av den psykiska ohälsan i primärvården.

Arbetsplatserna skulle kunna bidra genom att skapa en arbetsmiljö som inte bidrar till psykisk ohälsa, menar hon.

– Depressioner är den vanligast bakomliggande orsaken till självmord. Det kommer oftast inte som en blixt från klar himmel, utan det är en längre process som leder fram till det. Vi ser mönster hos de människor som har sökt hjälp.

Det som sker på arbetsplatsen behöver inte vara den enda orsaken till att någon tar sitt liv, säger hon.

– Man kan ha en sårbarhet, från barndomen eller tonåren, genom gener eller till exempel på grund av för hög konsumtion av alkohol. Men sedan kan det vara så att det man utsätts för på arbetsplatsen gör att det tippar över.

Att förebygga självmord är en på alla plan angelägen fråga, säger Maria Åberg.

– Det är en otrolig tragedi i familjen när någon mitt i livet tar sitt liv. Det är också ett trauma för arbetskamraterna och hela arbetsplatsen, som får konsekvenser många år.

Maria Åberg kommer under projektet att samarbeta med en australiensisk forskargrupp med erfarenhet av att förebygga självmord på arbetsplatser.

Programmet Mates in Construction utbildade byggarbetare för att öka medvetenheten om självmord och riskfaktorer. Målet var att minska stigmat och uppmuntra att söka och erbjuda hjälp. Frivilliga gatekeepers hjälpte personer i riskzonen att få kontakt med olika stödfunktioner. Antalet självmord minskade.

Under större delen av 1900-talet var självmord vanligare i tjänstemannayrken, till exempel veterinärer, apotekare, tandläkare, läkare och lantbrukare.

– Det fanns en teori om att det handlade om att de här grupperna hade tillgång till medel för att ta sitt liv. Men den förklaringen räcker inte, eftersom det börjar med psykisk ohälsa, säger Maria Åberg.

I början av 2000-talet skedde ett skifte, där internationella studier visade att det hade blivit vanligast inom arbetaryrken. Förklaringen verkade vara socioekonomiska faktorer, som till exempel att inte ha råd med sjukvård för psykisk ohälsa.  

Maria Åberg söker även pengar för att i ett parallellt projekt undersöka mekanismerna för självmord bland kvinnor.

//ANN PATMALNIEKS

Är du orolig för en kollega eller mår du själv dåligt?
Här finns stöd:
Mind
Mer information om hjälpinstanser:
Suicidezero

Vid akut självmordsrisk, ring 112.

Foto: Colourbox.

Publicerad: 2021-05-04

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!