Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Yrken med många kontakter sliter på psyket

Publicerad: 2013-12-17

Arbetsplatsen har stor betydelse för att allt fler sjukskrivs på grund av psykiska diagnoser. Mest utsatta yrken är inom vård, skola och omsorg. 

Det framgår av en ny rapport från Försäkringskassan, som på socialdepartementets uppdrag analyserat sjukfrånvaron i psykiska diagnoser.

Arbetsmiljön är en viktig faktor för att förklara den psykiska ohälsan, konstaterar Försäkringskassan.

Rapporten visar nämligen på ett tydligt samband mellan upplevda brister i psykosocial arbetsmiljö och risk för sjukskrivning på grund av psykisk diagnos. Även för sömnsvårigheter på grund av tankar på jobbet finns ett sådant samband.

Yrkena med sämst psykosocial arbetsmiljö, mest sömnsvårigheter och störst risk för sjukfall med psykisk diagnos tillhör också de allra största grupperna på arbetsmarknaden.

Det gäller t ex yrken inom vård och omsorg samt lärare. Sammanlagt uppgår antalet anställda sjuksköterskor, barnmorskor, vård- och omsorgspersonal, gymnasie-, grundskole- och förskollärare till knappt 820 000 personer. Ökar antalet sjukfall i dessa grupper får det alltså stora effekter på det totala sjukpenningtalet.

Rapporten visar att en stor del av arbetet med att förebygga psykisk ohälsa borde ske på arbetsplatserna. Arbetsgivaren är en viktig aktör, påpekar Försäkringskassan.

·Psykisk ohälsa är nu den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland kvinnor och näst vanligast för männen. Antalet sjukfall med en psykisk diagnos har ökat sedan 2009. Under 2012 påbörjades drygt 430 000 sjukfall längre än 14 dagar, varav drygt 96 000 med en psykisk diagnos.

2012 utgjorde sjukfall med psykisk diagnos 22 procent av det totala antalet, 2009 var andelen 18 procent. Ökningen har fortsatt under 2013.

Risken för sjukskrivning med psykisk diagnos är 28 procent högre för kvinnor jämfört med män. Den är som allra högst i åldrarna 30-49 år och högre för dem med barn i åldern 3-12 år i familjen. När det gäller ångestsyndrom m.m. (som bland annat omfattar akuta stressreaktioner och utmattningssyndrom) är risken 37 procent högre för kvinnor än för män.

Försäkringskassan skriver att hög press på produktivitet och kostnadsbesparingar i arbetslivet kan skapa en livssituation som gör att enskilda faktorer på jobbet och i hemmet blir ”droppen” som utlöser en sjukdomsepisod som leder till sjukfrånvaro.

Publicerad: 2013-12-17

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!