Allt om arbetsmiljö logga
Åtal

Unionen: Apotea har hindrat flera skyddsombud

STÄMNING Arbetsmiljöombuden får inte ha möten utan att företrädare för arbetsgivaren är med. Ombuden hos Apotea i Morgongåva har hindrats. Det menar Unionen som stämt Apotea inför Arbetsdomstolen.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2024-04-18

Unionen menar att Apotea har hindrat skyddsombud och stämt företaget. Foto: Apotea

Nätbolaget Apotea förbjöd arbetsmiljöombuden på logistikcentret i Morgongåva i december 2022 att ha möten utan att företrädare för bolaget var med. Förbudet gäller fortfarande. Det skriver Unionen som i slutet av februari lämnade in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

I sin stämningsansökan räknar fackförbundet upp fler exempel på hur det anser att Apotea hindrat arbetsmiljöombuden på olika sätt. (Unionen använder ordet arbetsmiljöombud inte skyddsombud – reds anm.)

Unionen anser att bolaget inför förändringar vid flera tillfällen låtit bli att samverka med huvudarbetsmiljöombudet och låtit bli att informera henne. Det betyder att den arbetsmiljöorganisation som förbundet utsett inte får vara med och göra riskbedömningar. Det kan i sin tur betyda att risker inte upptäcks eller åtgärdas, påpekar Unionen.

När Apotea gjorde en bedömning av den fysiska arbetsbelastningen gjordes det utan ombudens medverkan, enligt Unionen. Ett externt bolag togs in men någon samverkan med huvudarbetsmiljöombudet skedde inte. När bolaget presenterade den redan färdiga undersökningen för arbetsmiljöombuden saknades bedömning för två arbetsstationer. Någon handlingsplan för att åtgärda problem som framkom togs inte heller fram, enligt Unionen. Inte heller när det gjordes en bullermätning involverades ombuden.

Inte heller den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet som gjordes i slutet av 2022 gjordes på ett sådant sätt att ombuden fick tillräcklig insyn och tillräckliga underlag. Ombuden kallades inte heller till de skyddsronder som gjordes i november 2022, skriver Unionen.

Arbetsmiljöombuden har inte heller fått medverka när arbetsgivaren har anmält arbetsskador till Försäkringskassan. Enligt förordningen om arbetsskadeförsäkringen är arbetsgivaren skyldig att samråda med ombudet vid en arbetsskadeanmälan och ge ombudet en kopia av anmälan. Det innebär att ombuden inte blir delaktiga i det riskanalysarbete som anmälningarna ska leda till.

Unionen tillägger att bolaget är en stor och komplex arbetsplats med verksamhet dygnet runt. Det gör att möten med övriga arbetsmiljöombud är det enda sättet för huvudarbetsmiljöombudet att få en bild av arbetsmiljön på hela arbetsplatsen. På det sättet hindras huvudarbetsmiljöombudet och arbetsmiljöorganisationen.

Unionen menar att bolaget både har brutit mot arbetsmiljölagen och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Förbundet kräver 100 000 kronor i allmänt skadestånd till huvudarbetsmiljöombudet och 200 000 kronor i allmänt skadestånd till förbundet.

Även ett annat arbetsmiljöombud på arbetsplatsen i Morgongåva har hindrats på liknande sätt av Apotea, enligt Unionen, och även i det fallet har Unionen stämt bolaget. I det fallet yrkar Unionen på 50 000 kronor i allmänt skadestånd till arbetsmiljöombudet för brott mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen. Unionen yrkar på 75 000 kronor i allmänt skadestånd till förbundet för brott mot förtroendemannalagen.

Unionen skriver att Arbetsdomstolen med fördel kan handlägga målen gemensamt.

Foto: Apotea

Publicerad: 2024-04-18

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!