Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsskadeförsäkringen

Domstolen: Hundar och söner hör till privatlivet

ARBETSSKADA Gränsen mellan arbete och privatliv är avgörande för bedömningen av arbetsskador i hemmet. Det visar två vägledande beslut från högsta instans.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-05-24

Hon arbetade hemma och var på väg till köket med kaffekoppen när hon krockade med hunden och skadade tänderna. Ingen arbetsskada, dömer HFD. Foto: Adobe stock

En arbetstagare skadade tanden när hon arbetade hemma då hon skallades av sin hund på väg till köket. Hon nekades ersättning för tandvård. Det Allmänna ombudet för socialförsäkringen drev ärendet till Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, för klarhet. Enligt ombudet kunde det ses som en arbetsskada eftersom händelsen skedde under pandemin när hemarbete rekommenderades av en myndighet.

HFD, som är högsta instans i arbetsskadeförsäkringsärenden, konstaterar att det skulle föra för långt om alla olyckor som inträffar när arbete utförs i hemmet skulle bedömas som olycksfall i arbetet. Vad som har orsakat olyckan ska också vägas in. Eftersom olyckan inte skedde när kvinnan arbetade utan när hon skulle ställa sin kaffekopp i köket och sen gå ut med hunden avslås överklagan.

HFD anser att olyckan har sin övervägande grund i privatlivet. Det centrala för bedömningen om sambandet mellan arbetet och skadan är gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv. Det saknar därför betydelse om arbetet i hemmet har skett frivilligt eller om det har varit beordrat, skriver HFD.

I det andra målet skadade en arbetstagare tanden då han skallade ihop med sin son när han skulle sätta i sladden i datorn. Förvaltningsrätten och kammarrätten ansåg att det var en arbetsskada. Bland annat ansågs datorn vara ett arbetsredskap. Allmänna ombudet drev även detta ärende för att få klarhet.

HFD anser i detta fall att olyckan skedde när arbetstagaren arbetade. Men eftersom han stötte ihop med sin sons huvud anser rätten att övervägande delen har sin grund i privatlivet. I detta fall bifalls Allmänna ombudets överklagan och de tidigare domarna upphävs.

Foto: Adobe stock

Publicerad: 2023-05-24

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!