Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsskadeförsäkringen

Arbetsskadan blev värre efter fallet

LIVRÄNTA Hon föll på semestern eftersom hon drabbats av yrsel efter arbetsskadan. Det menar både förvaltningsrätten och kammarrätten. Nu måste Försäkringskassan göra en ny prövning av livräntan.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2024-06-19

Yrseln gjorde att hon föll. Då blev arbetsskadan värre. Bilden visar inte kvinnan som skadat sig. Foto: Adobe stock

En lärare drabbades av en arbetsskada när hon attackerades av en elev med knytnävsslag i maj 2012. Eleven var stor och stark och tränade kampsport. Läraren drabbades på olika sätt. Hon fick bland annat svårt att uppfatta tal, förstå ord och fick problem med balansen.

Skadan erkändes som arbetsskada av Försäkringskassan och läraren beviljades livränta på grund av inkomstförlust.

Efter att hon föll i Grekland sommaren 2018 fick hon mer besvär. Försäkringskassan fann inget orsakssamband mellan den tidigare godkända arbetsskadan och fallet. Kassan ville därför inte ompröva sitt beslut om livränta.

Läraren överklagade och fick rätt i förvaltningsrätten. Försäkringskassan överklagade.

Kammarrätten anser nu att den medicinska utredningen ger stöd för att lärarens yrsel och balansrubbningar, som erkänts som arbetsskada, kan ha orsakat fallet i Grekland. Det finns alltså medicinskt stöd för att förhållandena för läraren har ändrats sedan Försäkringskassan prövade beslutet om livränta. Ändringen är av sådan betydelse att kassan ska ompröva sitt beslut om livränta.

Domen har inte överklagats och vunnit laga kraft.

Foto: Adobe stock

Publicerad: 2024-06-19

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!