Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsmiljöbrott

”Arbetstagaren skulle ha följt förbudet”

FÄLLD Olyckan hade inte behövt ske om arbetstagaren följt förbudet. Det menar Axess Logistics och överklagar den fällande domen i tingsrätten. Samtidigt har Arbetsmiljöverket förbjudit bolaget att använda lyftanordningen.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-09-21

Två rättsprocesser är i gång efter olyckan vid lossningen i Södertälje hamn. Ett ärende är överklagat till Svea hovrätt, det andra till Högsta förvaltningsdomstolen. Foto: Ur förundersökningen

Den 13 oktober 2020 arbetade en inhyrd arbetstagare med att lasta av bilar från godsvagnar för Axess Logistics Sweden AB. Arbetet skedde i Södertälje hamn. Hon fastnade med håret i en lyftskruv och skadade sig svårt – hårbotten och öra slets av.

Åklagaren väckte åtal, hävdade arbetsmiljöbrott och krävde förhöjd företagsbot på en miljon kronor på grund av storleken på företagets redovisade intäkter och tillgångar under de två senaste räkenskaperna.

Södertälje tingsrätt ansåg att det funnits flera allvarliga brister i arbetsmiljöarbetet. Arbetstagarna fick inte tillräckliga kunskaper om arbetet och riskerna.. Någon riskbedömning av att bara ha inhyrda arbetstagare i arbetslaget, som vid olyckstillfället, hade inte heller gjorts.

Tingsrätten delade åklagarens bedömning om storleken på boten och krävde 1 000 000 kronor i företagsbot.

I slutet av augusti överklagade bolaget domen. Via sitt ombud pekar bolaget på att det var förbjudet att träda in i våningsplan som var i rörelse. Om förbudet iakttagits hade olyckan inte ägt rum.

Bolaget upplyser om att det inträffat en olycka på liknande sätt 2013 och att det, efter den olyckan, gjorts ännu tydligare i arbetsbeskrivningen att det var förbjudet att träda in i våningsplan som var i rörelse.

Av vittnesmålen framkommer också att alla hörda arbetstagare visste att det var förbjudet, även den inhyrde arbetstagaren. Alla utom hon har också sagt att de visste att lyftskruvarna var farliga, påpekar bolaget.

Bolaget framhåller i sin överklagan att man har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga det påstådda arbetsmiljöbrottet. Något skäl att kräva företagsbot finns inte.

Överklagandet är ställt till Svea hovrätt.

Efter olyckan i oktober 2020 var Arbetsmiljöverket på inspektion. Myndigheten beslutade därefter att lyftanordningen inte fick användas. Verket menade att den reviderade arbetsinstruktionen inte räckte för att se till att inte någon kom i kontakt med de rörliga delarna. Förbudet förenades med ett vite på en miljon kronor. Verket ansåg att förbudet skulle gälla omedelbart men bolaget fick längre tid på sig innan förbudet trädde i kraft.

Bolaget överklagade och pekade även här på att det var arbetstagaren som agerat i strid med reglerna. Dessutom äger inte bolaget godsvagnarna. Det kan därför inte på egen hand tvinga fram ombyggnation och installation av skydd som hindrar kontakt med de rörliga delarna. Sådana skydd finns inte heller på marknaden, menade bolaget.

Förvaltningsrätten höll med och menade att Arbetsmiljöverket inte hade visat hur bolaget skulle kunna se till att skydd kom på plats. Rätten menade att verkets föreläggande inte uppfyllde kravet på tydlighet och inte heller kravet på att vara kopplat till en klart definierad åtgärd.

Det beslutet överklagade Arbetsmiljöverket. Kammarrätten gjorde en annan bedömning och gav verket rätt.

Men det beslutet överklagade bolaget. Högsta förvaltningsrätten har inte fattat beslut om prövningstillstånd ännu.

Foto: Ur förundersökningen

Publicerad: 2023-09-21

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!