Allt om arbetsmiljö logga
Rättsläget

Bristerna på hundcentret var kvar

KRAV Det regionala skyddsombudet gjorde en 6:6a-anmälan och en arbetstagare blev biten av en hund, men anmälan till Arbetsmiljöverket saknades. Verkets lista över krav på hundcentret blev lång. Bolaget åtgärdade dem inte.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2024-04-29

En arbetstagare blev biten när hen klippte klorna på en hund. Hen fick svåra sårskador och sjukskrevs. Kloklippningen hade inte riskbedömts av arbetsgivaren. Foto: Adobe stock

Ett regionalt skyddsombud gjorde en så kallad 6:6a-anmälan och anmälde brister på ett hundcenter i Nyköping till Arbetsmiljöverket i januari 2022. Det regionala skyddsombudet hade i slutet av 2019 besökt arbetsplatsen och arbetstagare hade berättat om brister i arbetsmiljön. Skyddsombudet försökte att få kontakt med arbetsgivaren men utan framgång.

En arbetstagare blev senare biten av en hund i samband med kloklippning. Arbetstagaren fick svåra sårskador och sjukskrevs.

Arbetsmiljöverket inspekterade verksamheten första gången i april 2022. Verket noterade att arbetsgivaren inte kunde visa skriftliga riskbedömningar för de risker som skyddsombudet begärt i sin anmälan. I juli ställde verket krav på åtgärder och förenade dem med ett hot om vite.

När verket skulle inspektera hundcentret för att se om åtgärderna var på plats sa hundcentret att inspektionen inte kunde genomföras den dagen. Verket fick då information om att en arbetstagare blivit biten av en av hundarna. Någon anmälan om händelsen hade då inte kommit in till Arbetsmiljöverket.

Verket fick komma senare. Och efter flera inspektioner konstaterade myndigheten att de brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet som påtalats inte åtgärdats.

Arbetsmiljöverkets krav på verksamheten var omfattande och flera. Företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp skulle anlitas som stöd för att genomföra åtgärderna, rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet skulle tas fram och arbetstagarna skulle ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. De olika arbetsmomenten i verksamheten behövdes undersökas och riskbedömas. Arbetsmiljöverket pekade särskilt ut moment som kloklippning och rastning av hundarna, liksom risken för hot och våld vid ensamarbete.

Verket fann också brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och krävde rutiner kring arbetsbelastning och prioritering av arbetsuppgifter. Rutiner för eventuellt behov av arbetsanpassning saknades också.

När tidsfristen för att åtgärderna skulle vara på plats gått ut konstaterade Arbetsmiljöverket att åtgärderna inte var på plats och att bristerna fanns kvar. Verket ansökte därför om att förvaltningsrätten skulle döma ut vitet på 100 000 kronor.

Företrädare för hundcentret uppgav att det inte fått Arbetsmiljöverkets föreläggande och att det var skälet till att åtgärderna inte var gjorda. Förvaltningsrätten skriver att verket först skickade föreläggandet med vanlig delgivning och sedan med särskild delgivning och även påminde om att delgivningskvitto skulle skickas in. (Läs mer om delgivning i faktarutan längre ner.)

Förvaltningsrätten konstaterar att företrädare för bolaget i augusti 2023, när verket var på inspektion, uppgett att inga åtgärder vidtagits. Det finns därför skäl att döma ut vitet. Att företrädare för hundcentret uppgett att åtgärderna inte vidtagits för att de väntade på att få kraven skriftligen förändrar inte rättens bedömning eftersom bolaget hade delgivits föreläggandet.

Domen har inte överklagats.

Vad är delgivning?

Vanlig delgivning sker genom att handlingen skickas eller lämnas. Mottagaren måste bekräfta att handlingen har tagits emot och skriva under och skicka in ett delgivningskvitto till myndigheten.

Särskild delgivning med juridisk person innebär att myndigheten först skickar handlingen och nästa arbetsdag skickar ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats. Den juridiska personen anses delgiven när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades.

Källa: Sveriges domstolar

Foto: Adobe stock

Publicerad: 2024-04-29

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!