Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsmiljöbrott

”Det fanns en fara för livshotande skador”

FÄLLD Skyddsutrustning fanns inte på plats och plåtslagaren föll tio meter från taket. Att arbetstagaren själv inte hämtade utrustning på företagets kontor gör ingen skillnad – arbetsgivaren har ansvaret, noterar tingsrätten.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-10-23

Fallskydd saknades och takläggaren föll tio meter till marken. Han skadades svårt. Foto: Från förundersökningen

Dagen före olyckan var företagets skyddsombud ute på arbetsplatsen i Kristianstad där plåttak lades på en stålhall. Skyddsombudet noterade att takläggarna inte använde någon fallskyddsutrustning och sa till dem att de var tvungna att använda personlig fallskyddsutrustning. Sådan fanns på företagets kontor. Takläggaren, som sedan föll och skadade sig, sa att han skulle hämta utrustning nästa dag, men gjorde det inte. Det framkommer av domen från Kristianstads tingsrätt som kom den 4 oktober.

Dagen efter skyddsombudets besök, den 10 november 2021, föll den ene takläggaren 10 meter och skadade sig svårt. Han låg på sjukhus till påsk och var sjukskriven under lång tid.

Olyckan skedde när takläggaren var på taket. Han tog emot takplåt från en kollega som stod på en saxlift och räckte upp plåtarna. Takläggaren klev bakåt och råkade kliva utanför den plåt som redan var lagd. Han föll till marken.

Åklagaren ansåg att arbetsgivaren, Kiaby Plåt & Bygg Aktiebolag, inte gjort en tillräcklig riskbedömning och att åtgärder, som exempelvis ett fallskyddsnät, saknades. Arbetsgivaren var också medveten om att skyddsutrustning inte alltid användes. Åklagaren krävde 500 000 kronor i företagsbot.

Tingsrätten konstaterar i sin dom att det framgår att företrädaren för bolaget varken instruerat takläggaren att använda fast monterad skyddsutrustning eller sett till att det fanns sådan på arbetsplatsen. En arbetsmiljöplan hade gjorts och risk för fall på mer än två meter noterats. Men konkreta anvisningar med åtgärder saknades.

Tingsrätten anser också att arbetsgivarens inställning att det var upp till arbetstagaren att bedöma vilken skyddsutrustning som behövdes, inte kan ses som ett aktsamt utövande av arbetsgivarens skyldigheter i arbetsmiljölagen.

Av utredningen framgår att skyddsombudet även sa till arbetsgivaren att skydd inte användes. Även om arbetsgivaren inte fick den informationen förrän på morgonen på olycksdagen hade arbetsgivaren kunnat agera tidigare. Arbetsgivaren hade under lång tid vetat om vilken typ av arbete som skulle utföras och hade haft gott om tid att se till hur fallskyddet såg ut på arbetsplatsen.

Om arbetstagaren inte använde skyddsutrustning trots tillsägelse borde arbetsgivaren ha stoppat arbetet. I förlängningen kan det bli aktuellt att säga upp en arbetstagare som inte använder nödvändig skyddsutrustning, skriver tingsrätten.

Arbetsgivaren har av oaktsamhet orsakat olyckan och ska betala företagsbot, enligt tingsrätten. Även om takläggaren har kvarvarande problem i form av försämrad balans och pirrningar i ena foten räknas dessa som skador av normalgraden. Tingsrätten anser därför att företagsboten ska vara något lägre än vad åklagaren krävt. Företagsboten bestäms till 400 000 kronor.

Tingsrätten har också tagit hänsyn till att skadorna kunde ha blivit allvarligare och att det fanns en fara för livshotande skador.

Domen kan överklagas senast den 25 oktober 2023.

Foto: Från förundersökningen

Publicerad: 2023-10-23

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!