Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsmiljöbrott

Döms efter bortmonterat galler

FÄLLD Arbetsgivaren visste att skyddsgallret var bortmonterat och tog en allvarlig risk när arbetet ändå utfördes, menar tingsrätten. Chefen döms för grovt arbetsmiljöbrott. Helt fel, anser chefen och överklagar till hovrätten.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-09-14

Det bortmonterade gallret hade skyddat och hindrat olyckan, menar tingsrätten. Foto: Ur förundersökningsprotokollet.

Bolagets företrädare visste att skyddsgallret, vid sorteringsverksamheten vid en grustäkt i Askersunds kommun, hade monteras bort. Han var med när det gjordes. Det hävdade tingsrätten och ansåg att företrädaren av oaktsamhet orsakat olyckan där en anställd skadades svårt i november 2019.

Arbetstagaren var nyanställd, och enligt åklagarens beskrivning av händelsen, ensam på platsen när han rengjorde drivrullarna manuellt med en stålborste samtidigt som transportbandet var i gång. Strömmen till sorteringsverksamheten var inte avslagen. Den nyanställde fastnade med ena handen i drivrullarna och bägge armarna drogs in i sorteringsverksamheten till axelhöjd. Han fick flera frakturer och nervskador och det är oklart om han kommer att bli helt återställd.

Företrädaren för bolaget ansåg inte att han haft ansvar för olyckan. Han menade att den nyanställde utfört arbetsuppgifter som inte ingått i dennes tjänst och i strid med de instruktioner som lämnats.

Tingsrätten konstaterade att Arbetsmiljöverkets inspektion efter olyckan visade att det inte fanns något systematiskt arbetsmiljöarbete, att några regelbundna riskbedömningar inte gjorts samt att det inte fanns instruktioner om hur arbetet vid sorteringsverksamheten skulle göras. Enligt verket skedde olyckan på grund av att skyddsgallret var bortmonterat. Arbetsgivaren kände till det.

Tingsrätten ansåg att det var styrkt att arbetsgivaren visste att skyddsgallret monterats bort och att han var med när det gjordes. Hans agerande inför polisens brottsplatsundersökning, då han gett order om att skyddsgallret skulle monteras tillbaka, ger stöd för att han visste att skyddsgallret saknades.

Arbetsgivaren har också låtit den nyanställde som var ung och oerfaren tillsammans med en kollega, som tingsrätten beskriver har "svårigheter", arbeta ensamma i grustäkten utan att få tillräckliga instruktioner och utan att företrädaren för bolaget kontrollerade arbetet.

Tingsrätten menade att arbetsgivaren uppsåtligen avlägsnat skyddsgallret och tagit en medveten mycket allvarlig risk och lämnat sina anställda utan tillsyn. Det finns ett tydligt samband mellan avlägsnandet av skyddet och olyckan.

Arbetsgivaren hade inte heller sett till att strömmen stängdes av helt i samband med rengöringsarbetet och inte heller sett till att det fanns ett nödstopp som gick att nå från sorteringsverksamheten.

Företrädaren för bolaget dömdes därför att betala dagsböter för arbetsmiljöbrott, grovt brott och företaget, G.A.s Grus & Schakt AB krävdes på 600 000 kronor i företagsbot.

Domen har överklagats till Göta hovrätt.

I överklagan skriver bolagets ombud att det inte är styrkt att chefen monterat bort skyddet eller att han visste om att det var bortmonterat. Arbetstagarna har inte följt de instruktioner som funnits om att strömmen ska vara bruten vid underhållsarbete. Det fanns även tydliga skyltar på flera olika ställen på maskinen om att strömmen skulle vara avstängd vid rengöring, skriver ombudet.

Chefen beskriver i överklagan har han anser att den olycksdrabbade själv har ett stort ansvar för sitt handlande och därmed ska anses ha en betydande skuld till sin egen olycka. Rengöring var inte en uppgift som chefen sagt att arbetstagarna skulle utföra. Den nyanställde skulle inte heller arbeta vid sorteringsverksamheten utan enbart köra lastmaskin. Trots att alla visste vem som var chef och bestämde har de två som var vid grustäkten på olycksdagen beslutat att den nyanställde skulle utföra nya arbetsuppgifter. Den som redan arbetet ett tag har dessutom lärt ut den nya arbetsuppgiften på ett sätt som stod i strid med vad han själv visste var det korrekta sättet, står det i överklagan.

Foto: Ur förundersökningsprotokollet.

Publicerad: 2023-09-14

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!