Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Dubbla viten för Region Skåne

VITE Arbetsmiljöverket krävde bättring av Region Skåne efter larm från skyddsombud på en barnakut och en medicinavdelning. Inte tillräckligt gjordes av regionen, menade verket. Förvaltningsrätten håller med.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-03-28

Listan på krav från Arbetsmiljöverket var lång, både för barnakuten på MAS och för medicinavdelningen på Lasarettet i Ystad. Foto: Region Skåne

Skyddsombud både på barnakuten vid Universitetssjukhuset MAS och skyddsombud på medicinavdelningen vid Lasarettet i Ystad vände sig under senhösten 2021 till Arbetsmiljöverket. I bägge fallen hade skyddsombuden först krävt åtgärder av sina respektive arbetsgivare och gjort en så kallad 6:6a-anmälan och i bägge fallen var skyddsombuden missnöjda med arbetsgivarens åtgärder.

Efter inspektion på barnakuten på MAS krävde Arbetsmiljöverket flera olika åtgärder bland annat för att minska arbetsbelastningen för undersköterskor, barnsköterskor och sjuksköterskor. Krav på undersökning av risken för hot och våld i samband med beslut om att patienter ska skickas vidare eller tas in på akuten ställdes också. Kraven förenades med hot om vite på 150 000 kronor.

Vid en uppföljning i slutet av maj 2022 konstaterade Arbetsmiljöverket att regionen gjort en del men inte allt. En del hade inte gjorts tillräckligt väl. Myndigheten ansåg exempelvis att undersökningen och riskbedömningen av hot och våld gjorts på ett bristfälligt sätt. Regionen kunde inte säga hur undersökningen gjorts och inte vad den omfattat.

Verket ansåg att ett vite på 50 000 kronor skulle betalas ut och ansökte om utdömande av vitet hos förvaltningsrätten.

Arbetsmiljöverket krävde åtgärder även efter att de inspekterat medicinavdelningen på Lasarettet i Ystad. Med hot om vite på 80 000 kronor krävdes att arbetsgivaren senast den 30 april 2022 skulle ta reda på och dokumentera orsakerna till den höga arbetsbelastningen för sjuksköterskorna på avdelningen.

Åtgärder för att minska kraven och, eller, för att tillföra resurser krävdes, liksom att skyddsombud och berörda arbetstagare skulle få vara med i det arbetet. Arbetsgivaren skulle också göra det tydligt för sjuksköterskorna vad de ska göra och vad de ska välja bort när tiden inte räcker till.

Vid uppföljande inspektion efter att tidsgränsen passerat ansåg verket att mycket ännu återstod att göra. Undersökningen av arbetsbelastningen hade brister och hade inte lett till sänkta krav eller tillförda resurser. De planerade åtgärderna omfattade enbart olika analyser och handlingsplanen hade formella brister. Sjuksköterskornas arbetsuppgifter hade dock klarnat.

Verket ansåg att ett vite på 50 000 kronor skulle betalas ut även för bristerna vid Lasarettet i Ystad och ansökte om utdömande av vitet.

Förvaltningsrätten gör, i bägge fallen, samma bedömning som Arbetsmiljöverket och dömer ut ett vite om 50 000 kronor i vardera ärenden. Regionen medgav att betala de bägge vitena.

Foto: Region Skåne

Publicerad: 2023-03-28

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!